Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 16 Sözleşmeli Alan Uzmanı Alacak

Yurtdisi Turkler ve Akraba Topluluklar Baskanligi
Yurtdisi Turkler ve Akraba Topluluklar Baskanligi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında Tablo-1’de belirtilen 11 pozisyon için sınav yapılarak azami 16 sözleşmeli alan uzmanı alınacaktır.

İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZ

İlgili alanlara ve pozisyonlara göre alınacak personel sayısı Tablo-1’de belirtilmiştir. Bir pozisyona yapılan başvurular arasında başvuru şartlarını haiz olup yazılı sınava katılmaya hak kazanan veya yazılı sınav sonucunda başarılı olarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan yeterli sayıda aday çıkmaması halinde, Sınav Komisyonu söz konusu pozisyon için ayrılmış kontenjanı aynı gruptaki başka bir pozisyona aktarabilir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ
1- Adaylar başvurularını, Başkanlığın internet sitesinde duyurulacak olan başvuru linki aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve E-Devlet şifresi ile giriş yapacakları başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. E-Devlet girişi olmayan adayların öncelikle başvuru sisteminde hesap oluşturmaları gerekmektedir.

2- Giriş sınavı başvuruları 25.07.2022 Pazartesi saat 09.00’da başlayıp 26.08.2022 Cuma saat 18.00’de sona erecektir. 3- Bu ilanda belirtilen tarih ve saatler, Türkiye Cumhuriyeti’nin yer aldığı saat dilimine (İleri Doğu Avrupa Zaman Dilimi UTC+03:00) göre belirlenmiştir.

4- Adayların başvurularını, başvuru sistemi üzerinden hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayarak elektronik ortamda iletmeleri gerekmektedir. Başvuru işlemini tamamlamayan adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adayların ise başvuru süresinin bitimine kadar başvurularını geri çekerek yeni başvuru yapmaları gerekmektedir.

5- Adaylar en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

6- Adayların mezuniyet bilgileri başvuru sistemi üzerinden Yükseköğretim Kurumu’ndan (YÖK) otomatik olarak sorgulanabilmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya YÖK’ten mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların onaylı diploma örneğini veya E-Devlet’ten temin
edilen mezuniyet belgelerini PDF ya da JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

7- Varsa yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili bölümlere denkliği olan adayların denklik belgelerini PDF ya da JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

8- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesini PDF ya da JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

9- T.C. vatandaşı erkek adayların E-Devlet’ten indirecekleri askerlik durum belgelerini PDF ya da JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

10- Adayların başvuru aşamasında son altı ay içerisinde çektirilmiş vesikalık fotoğrafını JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

Benzer Reklamlar

İlk yorum yapan olun

Yorumlar