Aşure Günü Duası Türkçe ve Arapça Okunuşu

Asure Gunu Duasi Turkce ve Arapca Okunusu
Aşure Günü Duası Türkçe ve Arapça Okunuşu

Mübarek Muharrem ayının 10’uncu günü, aşure günü Müslümanlar tarafından kutlanır. Bu kutlu günde müminler aşure yapıp birbirine dağıtmakla birlikte aynı zamanda ibadetlerini de yerine getirir. Aşure günü duası Türkçe ve Arapça okunuşu ve anlamı Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Mübarek Muharrem ayı 10. gününe denk gelen bu kutlu günde vatandaşlar aşure günü okunacak duaları okur, ibadetlerini yerine getirir ve aşure yaparak birbirine dağıtır. Böylece dini açıdan önemli olan günü ibadetlere ayırır. Aşure günü okunacak dua ve faziletleri ile aşure günü duası okunuşu!

AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUA

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ sey-yidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîmül hayyül kerîmül hannânül mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün es’elüke fîhel ismete mineşşeytânirra-cîm. Vel-avne alâ hâzihin nefsil emmârati bis-sûi. Vel-iştiğâle bi-mâ yukarribünî ileyke. Yâ zel-celâli vel-ikrâm. Bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn, Ve sallâllâhü alâ seyyidinâ Muhammedin vel alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.

10 defa şu dua okunur

”Sübhanallahi mil’el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş”

AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUA VE FAZİLETLERİ

Muharrem ayının ilk on gününde, özellikle birinci ve onuncu Aşure günleri sabahleyin üç kere bu duayı okursa, Allah Zü’l-celâl Hazretlerinin o kimseyi tâ gelecek senenin Muharrem ayına kadar cemî’ belâlardan emîn ve muhafaza buyuracağı rivâyet olunmaktadır.

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah (c.c) Efendimiz Muhammed’e âline ve ashâbına salât u selâm eylesin! Allah’ım! Sen ebedîsin, Kadîm’sin, Evvel’sin. Fazl u ihsânın çok yücedir. Her şeyi kaplayan ve her şeyin sığınağı olan cömertliğin çok yücedir. Yeni yıl gelmiş bulunuyor. Bu sene içinde bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz. Şu dâimâ kötülüğü emreden nefse karşı yardımını istiyoruz. Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem için yardımını istiyorum, ey Celâl ve İkrâm Sâhibi olan Allah’ım! Allah, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline, mübarek ve temiz ashâbına salât eylesin! Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”

Benzer Reklamlar

İlk yorum yapan olun

Yorumlar