Amasya Ferhat Tepesi Teleferik Tesisi Yapımı İşi

Amasya Ferhat Tepesi Teleferik Tesisi Yapimi Isi
Amasya Ferhat Tepesi Teleferik Tesisi Yapımı İşi

Ferhat Tepesi Teleferik Tesisi ile Ferhat Tepesi mesire yeri gelişim ve yönetim planında ve teleferik alt istasyonu bölgesinde bulunan otopark, günübirlik ve gelir getiren ticari tesislerin yaptırılması ve tüm tesislerin yapım süresi dahil 29 yıl süreyle işletilmesi kiralama işi ihale edilecektir

T.C. Amasya Belediye Başkanlığından: Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Amasya Bölge Müdürlüğü, Amasya Orman İşletme Müdürlüğü ile Amasya Belediye Başkanlığı arasında 18/01/2021 tarihli sözleşme (Ferhat tepesi B tipi Mesire Yeri İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi İşi Sözleşmesi) kapsamında bulunan 444, 445, 446, 447, 473, 474 numaralı bölmelerde B Tipi Mesire Alanları Yönetmeliğine uygun nitelikte ve sayıda gelir getirici tesisler ile Tarım ve Orman Bakanlığı İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığının 2020-5-152-070-00067 Dosya Numaralı Kesin İzin Taahhüt Senedi kapsamında 8594,24 m2 alanda yapılacak Teleferik Tesisi ve Teleferik Tesisi alt istasyon bölgesinde (222 ada 2-3-4 numaralı parsel, 1009 ada 1-2-3-4-7 numaralı parsel) otopark, günübirlik ve gelir getirici tesislerin yaptırılarak sözleşme süresi içinde (yapım süresi dahil 29 yıl) işletilmesi ve bu süre sonunda yaptırılan tüm tesislerin Amasya Belediyesine devir edilmesi işidir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A Maddesi’ne göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecek olup, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- İdarenin

a) Adresi: 55 evler Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi No 99. 05200 Merkez/Amasya
b) Telefon ve faks numarası: 0(358) 218 80 00 / 0(358) 218 32 86

2- İhale konusu işin:

Niteliği, türü ve miktarı: 1 Adet Teleferik Tesisi ve Sosyal Tesislerin Yapımı ile 29 Yıl İşletilmesi İşi

3- İhalenin:

a) Yapılacağı Yer: T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI- 55 Evler Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi No 99. 05200 Merkez/Amasya (2. Kat Meclis Toplantı Salonu)
b) Tarihi ve saati: 27/10/2022 Perşembe Günü Saat 10:15
c) Müracaat: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesindeki hususlara uyulmak kaydıyla, idareye sunulmak üzere, 27/10/2022 Perşembe Günü saat 09:00’a kadar ihale dosyaları 3. Kat İhale Servisi’ne teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Benzer Reklamlar

İlk yorum yapan olun

Yorumlar