Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Temizlik Görevlisi Alımı Yapıyor!

Maden ve Petrol Isleri Genel Mudurlugu Temizlik Gorevlisi Alimi Yapiyor
Temizlik İşçisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere 4 adet sözleşmeli Destek Personeli pozisyonuna, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, aşağıda dağılımı gösterilen şekilde, 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,

c) 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak,

ç) Son başvurunun yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.)

d) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

e) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak,

g) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE İSTENİLEN BELGELER

a) Adaylar, başvurularını 27/03/2023-05/04/2023 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde “Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya “Kariyer Kapısı” (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden gerçekleştirilecektir.

b) Süresi içerisinde yapılmayan ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks, şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

c) Adaylara ait KPSS puanı, eğitim, askerlik, adli sicil kaydı ve nüfus bilgilerine dair veriler başvuru esnasında e-Devlet üzerinden ilgili kuramların web servisleri aracılığı ile temin edilerek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kuramlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. (Lise mezuniyet bilgileri temin edilemeyen adaylar, diplomalarını sisteme kendileri yükleyeceklerdir.)

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf ve jpeg formatında başvuru sırasında yüklemeleri gerekmektedir.

Günceleme: 24/03/2023 11:08

Benzer Reklamlar