TCDD 2023 Yılı Kreş Ücretleri

TCDD Yili Kres Ucretleri
TCDD 2023 Yılı Kreş Ücretleri

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, 2023 yılı için kreş ücretlerini açıkladı. Maliye Bakanlığının 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğin” Kreş ve Çocuk Bakımevi Ücretleri başlıklı bölümünde, Tebliğ ile belirlenen asgari aylık ücretlerin yeterli olmaması durumunda, kurum ve kuruluşlar belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir. Ortak Hususlar başlıklı bölümünün 18 inci maddesinde “Tesislerin tamamen veya kısmen kiraya verilmesi imkanları araştrılarak uygulamaya bu yönde ağırlık verilir. İhtiyaç duyulması halinde yemek, çay ve sair hizmetler, hizmet alımı suretiyle temin edilebilir.” hükmü ve 20 nci maddesinde ise, “kreş ve gündüz bakımevlerinin her türlü giderinin kendi gelirlerinden karşılanacağı” hüküm altına alınmıştır.

Uygulanmakta olan ücretler, “yıl sonuna kadar kreşlerde çalışacak personelin ücretlerinde ve kreş genel giderlerinde (İaşe bedeli, temizlik malzemesi gideri, genel bakım onarım gideri, elektrik, ısınma, su vb.) 12 ay süresince oluşacak artışlar, hizmet alımı suretiyle çalışanların asgari ücretlerinde temmuz ayından itibaren gerçekleşmesi muhtemel0 artışlar, yaz tatili döneminde (Haziran-Temmuz-Ağustos) kreşlerde hizmet alan çocuk sayısında gerçekleşmesi muhtemel azalmalar” da dikkate alınmak suretiyle” Teşebbüsümüz
Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin işletme gelir-gider durumları göz önünde bulundurularak ve “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ” hükümleri doğrultusunda 01 Mart 2023 tarihinden geçerli olmak üzere,

a) Teşebbüsümüz ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları personeli, emeklileri ve bunların eşleri ile altsoylarının (torun, torun çocuğu) çocuklarına ve şehitlerin eş, anne baba ve çocukları ile gaziler, harp ve vazife malulleri ve bunların eş, anne, baba ve çocuklarına uygulanan, her çocuk için aylık bakım ücreti 3.750,00 TL (KDV dahil) olarak,

b) (a) fıkrasında yer alanların dışında kalanların çocuklarına, Teşebbüsümüz personeli için belirlenen tarifenin %50 fazlası olan 5.625,00 TL (KDV dahil) olarak belirlenmiştir.

c) Aynı kişinin Kreş ve Gündüz Bakımevinde birden fazla çocuğunun bulunması halinde, birden fazla çocuklar için %20 indirim uygulanacaktır.

d) Kreş ve Gündüz Bakımevine kesin kayıtları yapılan öğrenci için bir aylık ücret peşin olarak tahsil edilir. Ay içerisinde öğrencinin Kreşten ayrılması halinde ücret iadesi yapılmayacaktır.

e) Kreş ve Gündüz Bakım evinlerinde bakım, onarım ve tadilatına ihtiyaç duyulması halinde, Kreş Müdürlüğü tarafından bakım ve onarım için kapatma talebinde bulunulacaktır.

Söz konusu Tebliğde sosyal tesislerin işletme giderleri için ilgili kurum ve kuruluşun bütçesinden katkı yapılmaması gerektiği belirtildiğinden, Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin işletme giderlerinin, gelirlerinden karşılanması için her türlü önlem alınacak ve bu konuda herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.

Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin ödemeler dengesi göz önünde bulundurularak, Tebliğin 18 inci maddesi kapsamında kiraya verilmesi hususları da değerlendirilecektir.

Ayrıca, Tebliğde belirtilen uygulama esaslarına titizlikle uyulacaktır. Tesislerden yararlanmada öncelik; Teşebbüsümüz personeli ve emeklisi ile bunların eşleri ve altsoylarının çocuklarına verilecektir.

Günceleme: 01/03/2023 14:24

Benzer Reklamlar