TCDD Mithatpaşa Tren İstasyonu Binası Yapım İşi

TCDD Mithatpaşa Tren İstasyonu Binası Yapım İşi
TCDD Mithatpaşa Tren İstasyonu Binası Yapım İşi

TCDD Mithatpaşa Tren İstasyonu Binası Yapım İşi
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SBB TCDD Mithatpaşa Tren İstasyonu Binası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/787610
1-İdarenin
a) Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Dilmen Mahallesi Sakarbaba Caddesi Kuriş İş Merkezi No:107 D:207 54200 54100 ERENLER/SAKARYA
c) Telefon ve faks numarası : 4444054 – 2642749008
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : SBB TCDD Mithatpaşa Tren İstasyonu Binası Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1 Adet Betonarme Bina Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Adapazarı/SAKARYA
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 31.08.2023 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı,Dilmen mah. Sakarbaba Cad. Kuriş İş Merkezi No:107 Oda:220 54200 Erenler/SAKARYA

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

📩 09/08/2023 15:14