18 Ocak 1909 Bağdat Demiryolu Hakkında Soru Önergesi18 Ocak 1909 tarihinde Mebusan Meclisi’nde Bağdat Mebusu İsmail Hakkı tarafından Bağdat demiryolu hakkında soru önergesi verildi. Meşrutiyet Meclisi , yabancılara verilen imtiyazları sorgulayıp eleştiriyordu.

Hamidiye –  Hicaz demiryolu idare-i Maliyesi Nezareti ünvanı Hicaz Nezareti olarak değiştirilip Sadarete bağlandı. Aynı yıl Nezaret kaldırılıp Müdüriyet-i Umumiye kuruldu.

Reklamlar