TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman DTD’yi Ziyaret Etti

Abone Ol  


TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman 14 Mayıs 2012 tarihinde Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD)’ni ziyaret etti.
TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman’ın ziyaretine ,TCDD Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İsa Apaydın,TCDD 1.Bölge Müdürü Hasan Gedikli ve Yardımcıları Metin Akbaş ve Birol Sağlam refakat ettiler.
DTD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öz ile DTD Yönetim Kurulu Üyeleri ile DTD Üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette demiryolu sektörünün geleceği ile DTD Üyelerinin sorunları ve önerileri görüşüldü.
Demiryolu Taşımacılığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öz yaptığı konuşmada,
• Bir Sektör Sivil Toplum Kuruluşu olarak Demiryolu Taşımacılığı Derneği’mizi ziyaret etmenizden ve Derneğimize gösterdiğiniz yakın ilgiden dolayı DTD Üyeleri adına memnuniyetimizi ve teşekkürlerimi zi sunuyorum,
• Dernek üyelerimizin önemli sıkıntılarını bazı başlıklar altında topladığımızda,
1- Konteyner Taşımaları ile ilgili düzenlemelerin ve tarifede yapılması düşünülenlerin düzenlemelrin serbestleşme sonrasına kadar yapılmamasını,
2- E/22 Genelge ile Sahibine ait konteyner yükü hariç dolu vagonun varış yerinde boşaldıktan sonra bu işyerinden tekrar yüklenerek dolu gönderilmesi halinde,hesaplanan taşıma ücretine yüzde beş oranında ilave ücret alınmaması gerektiğini, bunun haksız bir rekabet oluşturduğunu, tüm ülkelerde dolu-dolu taşımalarının teşvik edildiği bu nedenle E/22 Genelgenin iptal edilmesini,
3- Yol kapanmalarından dolayı üyelerimizin ve taşıma yaptıran kuruluşların önemli kayıpları olduğunu,bu nedenle yol kapanmalarının trafiği aksatmayacak şekilde yapılmasını,
4- Demiryolunun serbestleştirilmesi ile ilgili Kanunların biran önce çıkartılmasını
İfade etti.
TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman yaptığı konuşmada özetle;
• Demiryolu Özel Sektörünün Yol Kapanmaları ve Tarife değişikliğinden kaynaklanan sıkıntılarını bildiklerini,
• Demiryolu Altyapısının uzun yıllara dayanan bakımsızlığı nedeniyle neredeyse kullanılamaz durumda olduğunu,2023 yılına kadar şebekedeki tüm demiryolu hatlarının bakımını yapacaklarını,DTD’nin bu konudaki önerisini de dikkate alacaklarını,
• Konteyner taşımaları ile ilgili yapılması düşünülenler dahil olmak üzere bundan böyle TCDD Eşya Tarifesinde bir değişiklik yapmayacaklarını,
• Demiryolu Sektörünün Sivil Toplum Kuruluşu olan Demiryolu Taşımacılığı Derneğinin ,sektöre yaptığı katkıları yakından takip ettiklerini,yeni bir dernek olmalarına rağmen üye sayılarının hızla artmasını ilgi ile izlediklerini ve takdir ettiklerini,
• Demiryolu Sektörünün yeniden yapılandırılması ve serbestleştirilmesi ile ilgili Kanunların Haziran 2012 ayında meclise gönderileceğini ve çok kısa süre içinde de çıkacağını,
Söyledi.
Ayrıca Dernek Merkezini ve bulunduğu mekanı çok beğendiğini,sık sık ziyaret edeceğini ilave etti.

İlk yorum yapan olun

Yorumlar