Haliç metro köprüsü yapımı UNESCO ve ICOMOS yetkilileriyle birlikte yürütülüyor

Taraf Gazetesi’nde yer alan “Haliç’te maket aldatmacası” başlıklı haberde yer alan, Türkiye’den hem de uluslararası kurumlardan alınan uyarılardan bağımsız hareket edildiği iddiası gerçeği yansıtmıyor. Çalışmalar sonucunda revize edilen proje, UNESCO Dünya Miras Merkezi ve ICOMOS International yetkilileriyle birlikte yürütülüyor.
Taraf Gazetesi’nde 11 Ağustos 2012 tarihinde muhabir Serkan Ayazoğlu’nun imzasıyla yayınlanan “Haliç’te maket aldatmacası” başlıklı haberde yer alan aşağıdaki hususları kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.
Yapımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı- Raylı Sistem Müdürlüğü’nce sürdürülen Haliç Metro Geçiş Köprüsü’ne ait olan ve halen Sütlüce’de sergilenmekte olan Haliç Köprüsü Projesinin maketi 2005 yılında onayı alınan proje esas alınarak hazırlanmıştır.
Uygulanmakta olan proje ise yüksek deprem riski, ağır zemin koşulları ve diğer teknik ve çevresel parametreler gözetilerek hassas mühendislik hesapları ve özellikle de bağımsız uzmanların katılımı sonrasında projede yapılan revizyonlar sonucunda belirlenen ölçülere göre yapılmaktadır.
Çalışmalar başından beri, UNESCO Dünya Miras Komitesi kararları ve bu kapsamda teşkil edilen Bağımsız Uzman Heyetin tavsiyeleri çerçevesinde yürütülmektedir. Bu bakımdan haberde Türkiye Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu tarafından ifade edilen ‘İBB hem Türkiye’den hem de uluslararası kurumlardan aldığı uyarılardan bağımsız hareket etmektedir’ ifadeleri gerçeklerden uzaktır. Haliç Metro Geçiş Köprüsü UNESCO tavsiyeleri doğrultusunda birkaç kez revize edilmiş ve bu durum kamuoyu ile paylaşılmıştır. Hem belli periyotlarla güncellenen ve medya kuruluşlarına gönderilen ‘Bilgi Notları’ kitabında hem de ‘www.istanbulmiraskomitesi.com’ internet sitesinde detaylı olarak yer verilen ve kamuya açıklanan köprü projesinin, haberinizde iddia edildiği şekilde ‘gizli gizli yapılması’ söz konusu olamaz. Bu gerçekler ışığında bu değerlendirmenin haksız olduğu ortadadır.
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca 2005 yılında onaylanan proje de dahil olmak üzere, tüm alternatif köprü projelerinin İstanbul’un Tarihi Alanları olarak tescil edilen başta Süleymaniye Camii olmak üzere Dünya Miras alanlarına etkisini irdelemek ve mukayese etmek amacıyla 2010 yılında Bağımsız Uzmanlara Çevresel Etki Değerlendirme Raporu hazırlatılmıştır.
Bu raporun sonuç kısmında şu anda Haliç’te yapımına devam edilen köprünün yapısal sistem tercihinin (eğik askılı köprü) deprem riski, zemin, ekoloji ve mimari hususlar göz önünde bulundurulduğunda en uygun çözüm olduğu, ancak bir takım revizyonlar ile tatbik edilmesi tavsiye edilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve proje müellifince değerlendirilen bu tavsiyeler tümüyle uygulama projelerine yansıtılmıştır.
Bu rapor üzerine, 2011 yılında Dünya Miras Komitesi kararı kapsamında, yapım süresince de tavsiyelerde bulunması amacıyla davet edilen Bağımsız Uzman Heyet ile olan yoğun çalışma sureci de kesintisiz olarak devam etmektedir.
Tüm bu çalışmalar sonucunda revize edilen projeler ile ilgili olarak Dünya Miras Merkezi ve ICOMOS International yetkilileri ile bu yıl içinde, geniş katılımlı iki toplantı gerçekleştirilmiş ve yakın iletişim sürdürülmektedir.
Projenin hazırlık süresince de, alanın zorlu depremsellik ve zemin koşullarına çözüm üretmek amacıyla proje müellifi ile birlikte dünyanın sayılı mühendislik ofisleri bir arada çalışmalar gerçekleştirmiştir.
Kazık imalatlarının gerektirdiği değişiklikler bağımsız uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda tatbik edilmiştir. Yapılan uygulamaların siluette olumsuzluk oluşturduğu iddiası doğru değildir.
Belirtelim ki, inşasına başlanan köprü, rotası 25 yıl önce 1987 yılında belirlenen Taksim-Yenikapı güzergahında, Haliç Geçişi ile ilgili Koruma Kurulundan onay alabilen tek projedir. 2005 yılına kadar Kurul’a sunulan 12 proje kabul görmemiştir. Proje, analiz ve inşaatın bütün safhaları Kurul’un titiz gözlem ve onayı ile geçen projede, tarihi mirasa olabilecek olumsuz etki en aza indirilmiş ve tarihi yarımadaya araç girişinin azaltılması hedeflenmiştir.
Yapım sürecinde tavsiyelerde bulunmak üzere davet edilen Bağımsz Uzman Heyet üyeleri Prof. Dr. Enzo Siviero, Prof. Dr. Jorg Schlaich, Prof. Dr. Tatiana KIROVA ve Prof. Dr. Moawiyah Ibrahim’in yanı sıra, Michel Virlogeux, Systra, WIECON, Waagner Biro, Hardesty&Hanover, Marc Panet, Alain Pecker gibi dünyanın sayılı Uzman firma ve Akademisyeni ile birlikte geliştirilen projelerin yapım-uygulama süreci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi denetiminde ve konusunda dünya genelinde referanslara sahip firmalar tarafından yürütülmektedir.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi


Demiryolu Haberleri Ara

İlk yorum yapan olun

Yorumlar