Konya’nın ilk tramvayı 480 gün sonra gelecekBüyükşehir Belediyesi’nin 60 adet tramvay ile ilgili yaptığı ihaleye 6 firma katılırken, firmaların ihale teklifleri 180 takvim günü yani 3 ay boyunca geçerliliğini koruyacak. Büyükşehir Belediyesi’nin yayınladığı ihale şartnamesine göre tramvayların teslim süresi şu şekilde: Teslim yeri: Konya / Türkiye olup, tramvay araçları DDU (Incoterms 2010) teslim şartlarına uygun olarak Sakarya Mahallesi Konya Raylı Sistem Atölyesi Konya / Türkiye adresinde ray üstünde teslim edilecektir. Teslim tarihleri: a) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 1080 (bin seksen) takvim günüdür. b) 1 (bir) adet düşük tabanlı tramvay aracı işe başlama tarihinden itibaren 480 (dörtyüz seksen) takvim günü içinde, c) Geri kalan diğer tramvay araçları için işin süresi içerisinde; aylık 3 adet tramvay aracından az olmamak kaydıyla yüklenici teslimat programını idareye onaylattıktan sonra araçları teslim edecektir. d) Yedek parçalar ve deray ekipmanı, ilk tramvay aracının teslimi ile beraber yapılacaktır.

Kaynak : www.memleket.com.tr

Reklamlar