Taksim’de vatmanlar İngilizce konuşacak

Ülkemizde de çiğit ev tipi başat olan eş tipidir. Yapılan araştırmalar, çekirdek aile tipinin yılında Türkiye’deki karı tiplerinin %60’ını oluşturduğu, bu oranın çıktığını göstermektedir. Bu oranların artışı Türkiye’de nüfusun kentlere doğru yığılması yani toplumun henüz şehirli olması ile koşutluk gösterdiği söylenebilir. Modern atom çekirdeği familya tipi sanayileşmiş toplumların baskın sosyolojik özelliklerinden birisidir. Modern çekirdek sülale tipi işleyiş toplumunun bütün gereksinimlerini karşılayacak idealliktedir. vâsi eş ise bu gereksinin doğrultusunda esneyebilecek bir yapılanmaya malik değildir. çağdaş atom çekirdeği karı ekonomik ve coğrafi anlamda arazi tahvil esnekliğine sahiptir ve ailenin üyeleri anadan görme oylumlu ailede olduğu gibi statülerini ailelerinden değil zatî teknik ve yetenekleri sayesinde kazanırlar. çiğit ailenin, geniş ailede olduğu gibi, kuruluş yapmaya yaraşır bir konstrüksiyon olmaması, onu, üretimin fabrikalar veya küçük ve tutarlı klan işletmelerde yapıldığı sanayi toplumuna oranlı hale getirir. oysa çok aile tam da kırsal toplumun yahut gayrı bir deyişle tarım toplumunun ihtiyacını karşılayabilecek özelliklere sahiptir. Çekirdek karı yapısı, kişilerin  feodal ilişkiler üzerinden kuma şart şurt ve ilkeleri çiğnemesini işgal gibi bir özelliğe bile sahiptir. çünkü koca ocak desteğini alarak kural, yasa ve ilkeleri çiğneyemeyen kişiler bunlara riayetkâr olmak durumunda kalacaklardır. işte tam da bu noktada dizge örgütleri, sendikalar, dernekler gibi diğer ‘aileler’ ortaya çıkmaktadır.Bu dolaşma örgütlenmeler adına konuşan kişilerin, bütün üyelerini kastederek dakika çağ ‘biz bir aileyiz’ kadar metaforlara başvurması beyhude değildir. atom çekirdeği ailenin sadece üretim anlamında değil ihtimal bile henüz önemlisi yapısının işleyim toplumunun tüketim alışkanlıklarına son nokta şık olmasıdır. Kendi içerisinde üretme, bu üretim üzerinden kendi ihtiyaçlarını karşılama gibi yetenekleri sıfır modern çiğit sülale yapısı, tahmin edilebileceği gibi bu tüketim alışkanlıklarına son mertebe iyi bir yapıdır. Modern çiğit ailenin bir gayrı ciddi özelliği, beklenildiği gibi, kentli veya şehir ailesi olmasıdır. Modern atom çekirdeği familya üyelerinin birbirleri ve başka insanlarla kurdukları iletişim, say koşulları, ikamet edilen konutun bağırsak ve dış düzeni tamamen kentli özellikler göstermektedir. anadan görme rahat ailede toplumsal kıymet yargıları ve akrabalık ilişkileri kat plana çıkarken, çağdaş çiğit ailelerde kişisel başarı henüz karşı plana çıkmaktadır.Modern çiğit familya ile yan yana çocukların eğitiminde ev dışındaki gösteriş (okul) ve oluşumların (arkadaş grupları) rolünün artmasına rağmen çocuklar eğitimleri ile dayalı aileden halen çokça etkilenmektedirler. çağcıl atom çekirdeği ailenin eğitim bilimi konusundaki mühim etkilerinden birisi çocuklara toplumsal seks rollerinin kazandırılmasıdır. sosyal dokunun kadını ve erkeği tanımlama biçimi olan toplumsal cinsiyet, süresince yaşanılan toplumsal dokuda gacı ve kişi için tanımlanmış ve kabul görmüş tutum, davranış, ümit ve sorumluluklardır. Toplumsal cinslik anadan doğma oluşmaz. çağ içinde kazanılır ve tesadüfi ve tesadüfi sıfır (eğitim gibi) deneyimlerce belirlenir. toplumsal cinsiyet, biyolojik bir konsept olan cinsiyetin aksine içinde yaşanılan toplumsal dokunun gelenek, âdet ve alışkanlıkları ile şekillenmekte ve takas gösterebilmektedir.İlk yorum yapan olun

Yorumlar