Türkiye’de Hızlı TrenZamanın en etkin biçimde kullanılması ihtiyacı,
karayolu ulaşım araçlarının çevreye verdiği zararların
en aza indirilmesi ve diğer taşıma modlarına
göre demiryolunun daha güvenilir bir ulaşım aracı
olması, demiryolu konusunda gelişmiş bazı Dünya
ve Avrupa ülkelerini hızlı tren hatlarının yapımı
konusunda ciddi anlamda ve önemli yatırımlar
yapmaya zorlamıştır.
2003 yılından itibaren Hükümetlerimizin demiryollarını
yeniden devlet politikası haline getirmeleri sayesinde,
demiryolu ile yolcu taşımacılığının en önemli
bölümünü
teşkil eden Ankara-İstanbul hattında yapılan
seyahat süresinin kısaltılmasını, kaçınılmaz bir şekilde
gündeme getirmiştir.
Ankara, Eskişehir, İstanbul, Konya, İzmir, Sivas, Bursa
gibi yolcu potansiyeli ve nüfus açısından ülkemizin büyük
kentlerini birbirlerine bağlayacak olan koridorlarda hızlı
tren hatlarının yapılması için çalışma başlatılmıştır.

Reklamlar