İstanbul Anadolu Yakası Lojistik Merkezi hayata geçiyorİstanbul Anadolu Yakası Lojistik Merkezi hayata geçiyor :ABC İstanbul Anadolu Yakası Lojistik Merkez Planlama Yapım ve İşletme Konsorsiyum’a bağlı ihtisas firmaları ve İSNAD-İstanbul Nakliyeciler Derneği tarafından yürütülen İstanbul Anadolu Yakası Lojistik Merkezi’nde son aşamaya gelindi…

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orhanlı Mahallesi, Pafta:2, Ada:120, Parsel:1, 260 489,41 m2 Yüzölçümlü TOKİ tarafından tahsis edilen Kamusal Hizmet Alanı’nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 15.03.2012 / 3653 tarih ve sayılı İmar Planı, İmar Plan Notları, Kentsel Planlama Kriterleri, Kamu Yararı, Lojistik Sektör talep ve gereksinimlerine bağlı olarak; 2023 Lojistik Sektör vizyonu çerçevesinde hazırlanan 1/200 ölçekli öneri Avan Proje yapısal alan hesapları kapsamında; 9 620 modüler birim alanda Lojistik Sektör Üye Kaydı ve bir milyonu aşkın nakliye firması, sektörel dernek, federasyon, vakıf, bölgesel STK’ları, lojistik fakülte temsilcileri ve Lojistik Merkez Entegre Alt Sektörel Hizmet Gruplar’ın katılımı sağlanarak, İSNAD İstanbul Nakliyeciler Derneği uhdesinde yürütülen “İstanbul Anadolu Yakası Lojistik Merkez Sektörel Organizasyon” çalışmaları son süratle devam etmektedir.

2000 yılı başlangıç tarihi itibariyle; Lojistik Merkez çalışmalarına katkı sağlayan Başbakanlık, ilgili bakanlıklar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilgili birimleri, İMP, İBB Şehir Planlama Müdürlüğü, TBMM Ulaştırma Komisyonu, TOKİ, lojistik fakülte temsilcileri, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası mensupları, dünyaca ünlü iktisatçılar ve bilim adamlarınca 13 yılı aşkın bir süreden beri yürütülen “İstanbul Anadolu Yakası Lojistik Merkez” katılımcı üye kayıtları ve ilgili arsa maliyet pay hesabı, yapısal alan maliyet pay hesabı süreçleri tamamlanarak, altyapı ve tesislerin yapım aşamasına gelinmiş durumdadır.

İstanbul Anadolu Yakası Lojistik Merkez Yönetimi ve Lojistik ARGE çalışmalarını yürütmek üzere planlanan ATÜ (Anadolu Teknoloji Üniversitesi)’ne bağlı pilot proje A-YKF (Alucra Yöresel Kalkınma Fakültesi) çalışmaları; İSNAD-İstanbul Nakliyeciler Derneği, ATÜ Vakfı, Alucra Yöresel Kalkınma Derneği, bölgesel dernekler, vakıflar, köy kalkınma dernekleri ve diğer STK’ların katılımı ile, arsa tahsis, tapu kadastral düzenlemeler ve proje hizmetleri tamamlanarak İstanbul Anadolu Yakası Lojistik Merkez kuruluşu paralelinde öncelikle ele alınmaktadır.

istanbul-anadolu-yakasi-lojistik-merkezi-hayata-geciyor

Kaynak : emlakkulisi.com

Reklamlarİlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.