Raylı Sistemler AB Projesi TamamlandıRaylı Sistemler AB Projesi Tamamlandı :Almanya’daki Raylı Sistemlerin Eğitim, İşletme, Bakım ve Onarım Yöntemlerinin İncelenerek Türkiye’ye Adaptasyonu isimli Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci (VETPRO) projesi başarı ile gerçekleştirildi.
Malatya Şehit Kemal Özalper Anadolu Meslek Lisesi Raylı Sistemler Teknolojisi Alan Şefi Fikret Nurettin Kapuderek, proje ile ilgili olarak, “Proje sayesinde, Avrupa ülkelerinde uygulanan hafif ve ağır Raylı Sistemlerin, işletim, bakım, onarım ve eğitim yöntemlerini araştırarak uygulamalarına yönelik farklılıklarını görme imkanı bulduk.
Almanya’da raylı sistem taşımacılığı çok yaygın olduğundan; bu alanda faaliyet gösteren kurumların çalışmalarını inceledik. Uygulamalardaki bilgi ve tecrübelerin güçlendirilmesi, eğitime aktarılması ana gayemizi oluşturmaktadır.
Projemizin; Raylı Sistemlerde eğitim veren kişilerin, mesleki eğitim içinde tüm düzeylerde beceri ve yeterliliklerinin artırılması, Özellikle teknolojik ve örgütsel değişimi güçlendirmek üzere uyum sağlayabilmeleri, mesleki eğitimde ve hayat-boyu beceri ve yeterlilikler kazanmada kalitenin yükseltilmesine katkı sağladığına inanıyorum” dedi.
Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci (VETPRO) projesi kapsamında Malatya’dan da Almanya’ya gidilerek, raylı sistemler konusunda inceleme yapıldığı kaydedildi.

Reklamlar