Demiryolları OSB’ye bağlanıyorDemiryolları OSB’ye bağlanıyor :Önümüzdeki yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi öngörülen plana göre KOBİ’lerin halka açılması teşvik edilerek finansmana erişimi kolaylaştırılacak.

Ekonomi yönetimi yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında reel sektör için yeni bir eylem planı hazırladı. KOBİ’lerin halka açılmasının teşvik edilmesinin yanı sıra finansmana erişimin kolaylaştırılması üzerinde duruluyor.

Demiryollarının OSB’lere bağlantısının yapılması planlanırken, yabancı istihdamına yönelik izin süreçleri de revize edilecek. Yerli yatırımcı için iş kazası ve meslek hastalığı prim oranlarının yeniden değerlendirilmesi konusu masaya yatırılırken Mekansal Strateji Planları (MSP) ile yatırım yeri ihtiyacının karşılanması kapsamında her il veya bölge için uzun vadeli yatırım haritaları hazırlanacak.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Teknik Komite 2014-2015 Eylem Planları kapsamında hazırlanan düzenlemelerin önümüzdeki yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Banka kredisine kolay erişim
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri (KOBİ) büyütmek için özel sektör tahvili seçeneğinin işletmelerce bilinirliğinin ve kullanımının artırılmasının yanı sıra halka açılma ve borsada işlem görme konusunda da teşvik edilmesi planlanıyor. Hedef KOBİ’lerin doğrudan sermaye piyasalarından kaynak temin edebilmelerinin sağlanması.

İstanbul Tahkim Merkezi Kanun Tasarısı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı’nın yasalaşma sürecinin takibi yapılacak. Taşınırların teminatlı işlemlerde kullanımının kolaylaştırılması ve ticari alacak sigortası poliçelerinin bankalarca teminat olarak kabul edilmesi ile KOBİ’lerin banka kredilerine daha kolay erişim sağlanması amaçlanıyor.

Girişimci şirketlerin büyümesine katkı sağlamak amacıyla, girişimci ve yatırımcıları bir araya getirecek internet tabanlı özel pazar oluşturulması planlanıyor. KOBİ’lerin sermaye piyasası yoluyla halka açılmadan fon ve ortak bulmalarının kolaylaştırılması amaçlanıyor. Borsa İstanbul’un koordinasyonunda yürütülen çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Demiryolları OSB’ye bağlanıyor
Eylem planı kapsamında Haziran 2015’e kadar Maliye ile birlikte belirlenecek bir yol haritası doğrultusunda maden firmalarını destekleyici teşvik mekanizmalarının hayata geçirilerek bu alanda yaşanan maddi problemlerin asgariye indirilmesi öngörülüyor. Belirli büyüklüğün üzerinde olan limanların karayolu ve demiryolu bağlantılarının geliştirilmesi ve mevcut ana karayolu ve demiryolu hatlarına entegre edilmesi planlanıyor.

Yatırım haritaları geliyor
Mekansal Strateji Planları ile yatırım yeri ihtiyacının karşılanması kapsamında her il veya bölge için uzun vadeli yatırım haritaları hazırlanacak. Her bir il veya bölge için Türkiye’nin uzun vadeli (2023, 2035, 2050) sanayi, üretim ve ihracat hedef ve stratejilerini karşılayacak yatırım yerlerinin (ağır sanayi, sanayi ve küçük sanayi bölgeleri, turizm alanları, OSB’ler, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri) belirlenmesi amacıyla yatırım haritalarının hazırlanması planlanıyor.

YATIRIMCININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILIYOR
-Faaliyete geçemeyen OSB’ler verilecek kararla iptal edilerek tescilden silinecek.
-İmar Kanunu’nda şantiye şefi tanımının yapılması ve teknik personelin de şantiye şefi olması sağlanacak.
-Türkiye Ticaret Merkezleri’nin kısa süre içinde hayata geçirilebilmesi için ilgili mevzuat düzenlemesi yapılacak.
-Katma Değer Vergisi iade sürecinin etkinliği daha da artırılacak.
-Damga Vergisi Kanunu’nun bazı hükümleri gözden geçirilecek.
-İndirimli Kurumlar Vergisi uygulaması açıklığa kavuşturulacak.
-Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) banka dışı kuruluşlara vereceği kefaletlerde harç istisnası tanınacak.
-Gümrük hizmetlerinde ‘Tek Pencere Sistemi’ne geçilmesine yönelik çalışmalara devam edilecek.
-Üniversite ile sanayi arasındaki iletişim kopukluğu ve işleyiş aksaklıklarını gidermek amacıyla bir yönetim modeli araştırması yapılacak.
-Yabancıların eş ve çocuklarının da 5 yıl bekleme süresi olmaksızın diğer yabancılar gibi çalışma izni almalarına yönelik düzenleme yapılacak.
-Engelli istihdamının zorunlu olduğu durumlarda işverenlerin istihdam edilecek engelli bulamamaları durumunda maruz kalınan cezai şartlar hafifletilecek.
-Günübirlik çalışanların SGK’lı olduğu gün çalışabilmesi için düzenleme yapılacak.

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.