2020’e kadar yüksek hızlı tren yatırımları 500 milyar Dolar ’ı bulacak

2020’e kadar yüksek hızlı tren yatırımları 500 milyar Dolar ’ı bulacak :Frost & Sullivan ’ın, Hitachi Europe Ltd. işbirliği ile yaptığı araştırmaya göre; 2020 ’de dünya nüfusunun %56 ’sı kentlerde yaşayacak, 2025 ’e kadar 35 şehir, “küresel mega şehre” dönüşecek. 2020 itibariyle akıllı şehirlerin oluşturduğu pazar 1.57 trilyon Dolar ’a ulaşırken, 2025 ’te global çapta akıllı şehir sayısı 26 ’ya çıkarak pazarı daha da büyütecek. Gelişmiş altyapı sistemlerini bilgi teknolojileri ile bütünleştirerek gelecek nesiler için fark yaratmayı amaçlayan Hitachi ’nin, Frost&Sullivan iş birliği ile ortaya koyduğu araştırma, gelecekte karşımıza çıkacak Küresel Mega Trendler ’i ortaya koydu. Araştırmaya göre, tarihte ilk kez dünya nüfusunun % 50 ’si kentlerde yaşıyor. Bu rakam 2020 ’ye kadar yaklaşık % 56 olacak ve kentlerde yaşayan nüfus 4,3 milyar kişiye ulaşacak. Kentlere kitlesel göç, onları devasa iktisadi merkezler haline getirerek ‘Mega Kent ’ olgusunu ortaya koyuyor. Bu sıra dışı büyüme sonucunda çekirdek şehir merkezleri banliyölerle ve kardeş şehirlerle birleşerek şehir sınırları genişleyecek ve Mega Bölgeler, Mega Koridorlar ve hatta Mega Gecekondu Mahalleleri ortaya çıkacak. 2020 ve sonrasında dünyada 35 ’den fazla şehir büyüyerek Mega Şehir haline gelecek. 2025 ’e kadar ise Asya ’da yaklaşık 18 Mega Şehir olacak. Tek başına Çin, Asya ’daki Mega Şehirlerin % 72 ’sini oluşturacak. İstanbul, Avrupa ’nın ilk mega şehri Araştırma, Mega Kenti, 2025 ’de asgari 8 milyon nüfus ve 250 milyar Amerikan Doları GSYİH ’ye sahip kentler olarak tanımlıyor. Bu tanımıyla İstanbul, hali hazırda Avrupa ’nın ilk mega kenti olarak dikkat çekiyor. Şehirler akıllı hale gelecek.


Bu gelişmeler ile birlikte akıllı teknolojiler, çevre dostu teknolojilerin yerini alacak, ‘Akıllı Şehir ’ kavramı oluşacak. Bütün dünya 80 milyar cihazla birbirine bağlanırken internet sayesinde çevre dostu ürünler, akıllı ürünlerle birlikte gelişecek. Dijital zeka etkinliğin ve sürdürülebilirliğin en temel unsuru olacak. Akıllı ve sürdürülebilir şehirler sıfırdan inşa edilirken, insan hayatının her noktasında etkinliği arttıran ve enerji tüketimini düşüren akıllı ve çevreci girişimler kullanılacak. 2025 ’te 26 şehir akıllı şehre dönüşercek ve akıllı şehir pazarı 1.57 milyar Dolar ’a ulaşacak. Mega trendler, sosyal inovasyonda 2 triyon Dolar ’lık fırsatı yaratacak.

Kentleşme trendinin yarattığı etkiye cevap verme gerekliliği, sosyal inovasyonun önemini daha da ön plana çıkaracak. Öyle ki; toplumun sorunlarıyla uğraşan iş dünyası, endüstri, yatırımcılar ve hükümetler için 2020 ’de sosyal inovasyon adına 2 trilyon Dolar ’lık bir pazar fırsatı söz konusu olacak. Bu fırsatların özellikle enerji, ulaşım, üretim ve sağlık alanlarında olduğunu belirten Hitachi Europe Ülke Müdürü Erman Akgün, “Gelecekte karşımıza çıkacak akıllı ve sürüdürülebilir şehirler için akıllı enerji, akıllı ulaşım, akıllı şebekeler şart. Bu ihtiyaçları bugünden görerek çalışmaya başlamalıyız. Hitachi olarak, gelecekte Türkiye ’nin mega trendlere hazır olması için yatırımlarımızı süratle sürdürüyoruz” dedi. Yüksek hızlı trenler kıtaları birbirine bağlayacak.

Teknolojilerin iç içe geçmesi ve kentleşme, hem bireysel hem de toplu ulaşım üzerinde önemli etkilere sahip olacak. Örneğin 2010-2020 arasındaki dönemde global olarak 500 milyar Dolar ’ın üzerinde yatırım yapılacak olan yüksek hızlı tren projeleri, 70 bin km ’lik ray hattı ile birbirine bağlanacak. Yüksek hızlı tren sadece şehirleri ve ülkeleri değil, kıtaları da birbirine bağlayacak. 2035 ’te bir kişi Londra ’dan Pekin ’e global yüksek hızlı tren hattı sayesinde seyahat edebilecek. Tüm bu gelişmeler, enerji kullanımının da yeniden yorumlanmasını sağlayacak. Hitachi Europe adına yapılan araştırma, sosyal inovasyonla yeninden şekillenecek geleceğe dikkat çekerek, yeni yatırımların sosyal inovasyondan bağımsız yapılamayacağını da gösterdi. Araştırmanın sonuçları ile ilgili yorum yapan Hitachi Europe CEO ’su Dieter Rennert, “Gelecekte enerji talebini karşılamak için muazzam bir baskı oluşacak. Ulaşımın kolay erişim için iyileştirilmesi gerekecek. Giderek artan sağlık problemleri daha fazla özelleştirilmiş bakım hizmetleri gerektirecek. Dileriz ki bu araştırma iş dünyasının ve iştiraklerinin tek bir sosyal inovasyon tanımı için birleşmeye başlamasına vesile olur” şeklinde konuştu.sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar