Çelik: Lojistik Merkez Kars Ekonomisini Dış Ticarete AçarÇelik: Lojistik Merkez Kars Ekonomisini Dış Ticarete Açar.Kars Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Çelik,  yaptığı açıklamada, lojistik merkezlerin hem ulusal hem de uluslararası ithalat ve ihracatta öneminin her geçen arttığını söyledi.

Kars Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Çelik, gazetemize yaptığı açıklamada, lojistik merkezlerin hem ulusal hem de uluslararası ithalat ve ihracatta öneminin her geçen arttığını söyledi.

Lojistik merkezlerin önemine değinen Çelik, 2000’li yıllarda birlikte büyümede ivme yaşayan lojistik sektörde önümüzdeki yıllar içerisinde, 120 milyar dolarlık bir pazara ulaşmasının beklendiğine de dikkat çekti.

Lojistik kavramının önceleri askeri alanlarla sınırlı iken, sanayi devrimiyle birlikte daha da geniş bir alana yayılmaya başladığını da belirten Çelik: “Fakat bu lojistik, sadece nakliyeden ibaret olmayan, içinde nakliye ile birlikte kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşım ve taşımacılığının depolama, gümrük, sigorta, sevkiyat, paketleme, envanter yönetimi, dağıtım, iade işlemleri, etiketleme, fiyat barkot gibi bir çok faaliyeti bünyesinde bulunduran komple bir sektör halini aldı. Küreselleşmenin de etkisiyle lojistiğin bugün 21’inci yüzyılın en cazip ve dinamik sektörlerinden biri olduğu söylenebilir.” Dedi.

CELAL BAYAR’IN ŞARK RAPORU

İsmet Çelik, dönemin Cumhurbaşkanı Merhum Celal Bayar’ın 1936’lı Doğu Anadolu’nun kalkınması için hazırladığı Şark Raporunun 4. Maddesinde sınır kapılarının açılması gerekliliği ve 5. Maddesinde ise komşu ülkelerle ticari işbirliğinin geliştirilmesini kapsamakta olduğunun da altını çizdi.

Sınır ticaretinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için dikkat edilecek en önemli hususlardan birinin de sınır komşularımızla olan siyasi ilişkilerle sorunun çözümü ve ekonomik ilişkilere zarar vermeyen bir çözüm arayışı içinde yaklaşmak gerektiğini de açıklamasında belirte Çelik, hükümetin yapmış olduğu projelerin taktire şayan olduğunun da altını çizerek Serhat Karslılar olarak Türkiye’nin Serhat Şehri Kars’tan çağrıda bulundu.

TÜRKİYE’NİN BAŞLADIĞI YER KARS’TIR

Bu başarılı projelerin Türkiye’nin başladığı yer olan Kars’tan başlamasının da öneminde değinen Çekik: “Bakü, Tiflis, Kars Demiryolu Projesi, Asya’yı, Kafkasya’yı, Çin’i ve Avrupa’yı ilgilendiren projedir. Azerbaycan’dan, Gürcistan’dan, Çin’den gelen İpek Yolu Devlet Demir Yolu ile Kars’a girmektedir. Kars’ın Iğdır üzerinden İran’a, Nahcıvan’ a kadar Devlet Demir Yolunun uzaması, Kars’tan Edirne’ye kadarda Hızlı Tren Projesi hazırlanmış ve ilimizde lojistik merkezi kurulması kararı alınması Türkiye’miz için sevindirici bir projedir. Lojistik Merkezi’nin Samsun modeli gibi biran evvel projesinin yapımı Kars, Iğdır, Ardahan, Artvin illerini kalkındıracak ve komşu devletleri İthalat-ihracat için Serbest Pazar ve Lojistik Bölgesi haline getirecektir. Bu proje ile ilimizin ve sınır illerim izinde çehresi değişecektir. Kurtalan DDY Karsımıza bağlı olup DAP mahsulleri de ilimize taşınabilecektir. DDY taşımacılığın ucuz ve güvenli oluşu ihracatımızı Asya’ da Kafkasya’ da ve diğer devletlerde kat kat artıracağı kanaatindeyiz.

SİYASİLER, LOJİSTİK MERKEZİ BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRMELİDİRLER

Bu düşüncelere son 4 yıldır ilimizde kurulması programlanan Lojistik Merkezi’ nin biran önce siyasetçilerimiz tarafından yeniden gündeme getirilip, yapım aşamasına geçilmesi temelinin atılacağının müjdesinin verilmesini kamuoyu olarak beklemekteyiz. Bakü, Kars Tiflis Demir Yolu projesi yapımı bitene kadar Lojistik Merkezin de eş zamanlı olarak yapılması Kars’ ı Tiflis’e Kars’ ı kardeş Azerbaycan’a demir bağlarla bağlayacaktır. İlimiz 80 öncesi gibi ithalat-ihracat merkezi olacaktır. Bunun için doğru illeri ihracatçılar birliğinin eskiden olduğu gibi Kars’ ta kurulması gereğini düşünüyoruz. Merkezi Kars olan “ Doğu ve Cenup Vilayetleri Mıntıkası Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği Türk Anonim Şirketi” kurulmasına dair Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün de imzası bulunan 16.07.1937 tarihli ve 7098 sayılı Bakanlar Kurulu kararı vardır. Bu birliğe 1980 yıllarına kadar 64 üye sayısı olduğu kayıt altındır.

Reklamlar