Demühderden AB Uygunluk Denetimi KitabıDemühder ’den AB Uygunluk Denetimi Kitabı :Sektörde çalışan mühendislerin sosyal, kültürel ve bilimsel aktiviteler ile dayanışmasını sağlayan Demiryolu Mühendisleri Derneği’nin ilk süresiz yayını “AVRUPA BİRLİĞİ DEMİRYOLU İŞLETMELERİ ve ALTYAPI YÖNETİCİLERİ İÇİN UYGUNLUK DENETİMLERİ VE EMNİYET YÖNETİMİ” geçtiğimiz hafta yayınlanarak dağıtıma başlandı.

Kitap içeriği :

AVRUPA BİRLİĞİ DEMİRYOLU DÜZENLEMELERİ YASAL ÇERÇEVESİ
1.1. Avrupa Birliği Ortak Demiryolu Alanı
1.2. AB Demiryolu Düzenlemeleri: Yasal Çerçevede Mevcut Durum
1.2.1. AB Demiryolu Mevzuatında Serbestleşme
1.2.2. AB Demiryolu Mevzuatında Emniyet Yönetimi
1.2.3. AB Demiryolu Mevzuatında Karşılıklı İşletilebilirlik
1.3. AB Demiryolu Mevzuatında Ön Plana Çıkan Kavramlar
1.4. Temel Organizasyonel Birimler ve Sorumlulukları
1.5. Karşılıklı İşletilebilirlik ve Yetkilendirme: Temel Kavramlar
1.5.1. AB’de Karşılıklı İşletilebilirlik Düşüncesinin Dayandığı Temel İlkeler
1.5.2. 2008/57/EC Sayılı Karşılıklı İşletilebilirlik Direktifi
1.5.3. AB Demiryolu Sistemi Temel Bileşenleri
1.5.3.1. Trans Avrupa Konvansiyonel Demiryolu Sistemi
1.5.3.2. Trans Avrupa Yüksek Hızlı Demiryolu Sistemi
1.5.4. Yapısal ve Fonksiyonel Alt Sistemler
1.5.5. TSI’lar ve Uyulması Gereken Temel İlkeler
1.5.6. Özel Sertifikasyona Tabi Karşılıklı İşletilebilirlik Bileşenleri
1.5.7. Mevcut Demiryolu Hatları ve ya Araçlarının TSI’lara Uygunluğu
1.5.8. Genel Hatlarıyla Yetkilendirme Süreci
1.6. Yakın Gelecekte Düzenleyici Çerçevede Beklenen Değişimler
AB DEMİRYOLU SİSTEMİNDE DÜZENLEME VE STANDARTLARIN ROLÜ
2.1. Gönüllü ve Zorunlu Standartlar
2.2. Ürün Standartları ve Fonksiyonel Gereksinim Standartları
2.3. Teknik Düzenlemelerin Rolü
AVRUPA BİRLİĞİ DEMİRYOLU SİSTEMİNDE YETKİLENDİRME SÜRECİ
3.1. Bir Ürünle İlgili Kullanım Onayı Süreci
3.2. Ürün Sertifikasyon Süreci
3.3. Değerlendirme Kuruluşlarının ve Test Laboratuvarlarının Akreditasyonu
3.3.1. Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu
3.3.2. Test Laboratuvarlarının Akreditasyonu
AVRUPA BİRLİĞİ DEMİRYOLU SİSTEMİNDE EMNİYET YÖNETİMİ
4.1. Emniyet Kavramı
4.2. Emniyet Yönetim Sistemi Kavramı
4.3. AB Demiryolu Düzenlemeleri: Emniyetle İlgili Yasal Çerçeve
4.4. Avrupa’da Emniyet Yönetim Sistemlerinin Gelişimi
4.5. Demiryolu Emniyet Yönetim Sistemlerine İlişkin Temel Kavramlar
4.5.1. Demiryolu Emniyet Yönetim Sistemi Temel Bileşenleri
4.5.1.1. Emniyet Politikası
4.5.1.2. Emniyet Hedeflerinin Belirlenmesi
4.5.1.3. Emniyet Standartları ile Süreçleri
4.5.1.4. Emniyet Risk Yönetimi
4.5.1.5. Personel Yeterliliği ve Eğitim
4.5.1.6. İletişim
4.5.1.7. Dokümantasyon Yönetimi
4.5.1.8. Acil Durum Eylem Planlarının Hazırlanması
4.5.1.9. Kaza/Olay Araştırma Yöntemlerinin Belirlenmesi
4.5.1.10. Emniyet Yönetim Sistemi İç Denetimleri
4.5.2. Temel Emniyet Belgeleri.
4.5.2.1. Emniyet Sertifikaları, Emniyet Yetkilendirmeleri ve ECM Sertifikaları.
4.5.2.2. Belgelendirme Sürecinde Ulusal Emniyet Otoritelerinin Yetki Devri
4.5.3. Ortak Emniyet Göstergeleri.
4.5.4. Emniyet Yönetim Sistemlerinin İzlenmesi ve Denetimi
4.5.5 İş Güvenliği ve Sağlığı ile EYS Arasındaki Temel Farklar .

Reklamlar