IC-ARE 2015 Konferans ProgramıIC-ARE 2015 Konferans Programı :İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Demiryolu Mühendisliği Fakültesi işbirliği altında düzenli bir yıllık kongre düzenlenmektedir. Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi’nde TCDD ile koordineli olarak demiryolu sektörü üzerine çalışmalar yapılmakta ve projeler geliştirilmektedir. Demiryolu alanında profesyonel olarak çalışan birçok yabancı uzman söz konusu projelerimizde görev almaktadır.

Ayrıca Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’müzde demiryolları alanında tez çalışması yaptırdığımız birçok yüksek lisans ve doktora öğrencimiz bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında bölümümüz demiryolları sektörü için bilimsel ve uygulamalı çalışmaların yapıldığı bir merkez konumuna gelmiştir. Demiryolları alanında yürütülen bu çalışmaların bilimsel bir zemine oturtulması, ortak AR-GE projelerinin geliştirilmesi ve teknolojik bilgi birikiminin paylaşılarak arttırılması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında demiryolu sektörü için düzenli bir kongreye ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.

Kongremiz, hem bilimsel açıdan kaliteyi yükseltmeyi hem de sektördeki teknolojik gelişmelerin tanıtımını hedeflediği için demiryolu sektöründe çalışan herkesin ilgi odağı olmuştur. Kongremiz Ortadoğu’nun demiryolu alanındaki en büyük kongresi olacaktır.

Kongre ana konu başlıkları aşağıda sunulmuştur;

• Demiryolu Araçları

• Demiryolu Parçaları

• Demiryolu Taşımacılığı

• Demiryolu Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon

• Kent İçi Raylı Sistemler

Kongre işleyiş programı ise aşağıdaki şekilde olacaktır;

• Açılış (Protokol konuşmaları ile)

• Eş zamanlı Bildiri Sunumları

• Davetli Uzman Konuşmacılar

• Endüstriyel Şirket Sunumları

• Uygulama (Workshop) Çalışmaları

Sonuç olarak 02-04 Mart 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde ilkini gerçekleştirmeyi planladığımız “International Congress on Advanced Railway Engineering” (www.ic-are.org) kongremize değerli katılımlarınızı beklemekteyiz.

Konferans programı için buraya tıklayınız

Reklamlar