E-Mesleğim Var Projesi Tüm Hızıyla SürüyorE-Mesleğim Var Projesi Tüm Hızıyla Sürüyor :AB Projesi “E-Mesleğim Var” tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında İstanbul’daki liselerin lojistik öğretmenleri ile bir toplantı yapıldı ve öğretmenlerin e-öğrenim materyalleri ile ilgili görüşleri alındı.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından başvurusu yapılan, Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı kapsamında destek almaya hak kazanan ve Eylül 2014 tarihinde başlatılan “E-Mesleğim Var” AB Projesi tüm hızıyla sürüyor.
Yürütücülüğünü Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın yaptığı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu (BLMYO) ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ortaklığında yürütülen projenin temel amacı taşımacılık ve lojistik alanında sunulan mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin özel sektörle işbirliği içerisinde e-öğrenme yoluyla artırılması. Proje ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova ve İstanbul’daki liselerin lojistik öğretmenleri ile aynı illerde Lojistik Programı olan Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarının verdikleri dersleri destekleyecek materyaller geliştirilmesi hedefleniyor.
Bu kapsamda, İstanbul’da liselerde görev yapan lojistik öğretmenlerinin davet edildiği, “E-mesleğim Var Proje” Toplantısı 17 Şubat 2015 tarihinde Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirildi.
Toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Proje Koordinatörü Ertuğrul Ayrancı, Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Üyesi Muammer Ünlü, BLUARM Müdürü Prof. Dr. Okan Tuna, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Vekili Doç. Dr. Baki Aksu katıldı ve her biri projenin geldiği nokta konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
Lise öğretmenlerine lojistik alanında en az 10 derse ait e-öğrenme materyallerinin hazırlanması ve lojistik ve taşıma alanındaki mesleki eğitimde farkındalığın artırılması hedefleri anlatıldı. E-öğrenme materyallerinin Ağustos ayına dek hazır olacağı belirtilerek, öğretmenlerin bu konudaki önerileri alındı ve söz konusu materyallerin öneriler dikkate alınarak hazırlanacağı konusunda katılımcılara bilgi verildi.

Reklamlar