Trenler Hakkında Bilmediklerimiz : Kurp nedir ?Kurp nedir ? : Kurplar, farklı doğrultudaki doğru yolları birleştiren, yolun eğri kısımlarıdır. Aliyman olanyol ikinci bir aliyman ile kesiştiğinde demir yoluaraçları köşeli olan bu kısımdan geçemeyeceği için ancak adına kurp (eğri) denilen yollar ile geçebilir. En muntazam eğri de bir dairenin yayı olacağı için demir yolundaki kurplar da yarıçapı belli olan bir dairenin yayıdır. Kurplar iki gruba ayrılır yatay kurplar ve düşey kurplar.

 

 

Reklamlar