Ankara hızlı trenin başkenti olacakAnkara hızlı trenin başkenti olacak :Hükümet, vatandaşların kolay ve hızlı bir şekilde havalimanlarına ulaşmasını sağlamak için raylı sistemleri devreye sokacak.

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi’ne göre Türkiye adeta tekrar demir ağlarla örütülecek. Buna göre metropoller ve turizm kentleri başta olmak üzere önemli havalimanlarının bulundukları yerleşimlerle erişilebilirliğini artırmak için raylı sistem bağlantıları kurulacak ve güçlendirilecek.

Uygun görülen uluslararası havalimanlarının yüksek hızlı tren sistemiyle bağlantı kurmaları sağlanacak.

İstanbul-Antalya ulaşım koridoru boyunca metropolleri ve metropollerin çevresindeki illeri turizm niteliği öne çıkan iller ile bağlayan yüksek standartlı demiryolu hatları kurulacak.

Kuzeydoğu-güneydoğu aksı boyunca demiryolu bağlantıları güçlendirilecek. Ankara’nın hızlı tren merkezi olması sağlanacak, metropoller arası hızlı tren bağlantıları sağlanacak.

Doğu-batı (Kars-Erzurum-Sivas-Ankara-İstanbul-Edirne) ve kuzey-güney (SamsunAntalya, Samsun-Mersin-İskenderun, İstanbul-Antalya) ulaşım koridorları boyunca, metropoller ve turizm niteliği öne çıkan iller yüksek standartlı demiryolu hatlarıyla birbirine entegre edilecek.

KUZEY GÜNEY HATTI DA GELİŞTİRİLECEK

Plan kapsamında doğu-batı yönünde gelişmiş olan ulaştırma altyapısının kuzey-güney aksları boyunca da geliştirilmesi sağlanacak, düşük gelirli bölgelerin limanlara, metropollere ve turizm bölgelerine olan bağlantıları güçlendirilecek.

Ankara üzerinden Samsun-Artvin hattı boyunca, yine Ankara üzerinden Sivas Erzurum-Van hattı ve Adana-Gaziantep-Şanlıurfa-Şırnak hattı boyunca belirlenmiş olan gelişme koridorlarıyla ülkenin doğu-batı entegrasyonunun artırılması, dış ülkelerle başta mal akımları olmak üzere ilişkilerin güçlendirilmesi sağlanacak.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgelerindeki yerleşimlerin uluslararası ticaret imkanları geliştirilecek.

LİMANLARDA YENİ DÖNEM

Trabzon-Diyarbakır, Van-Trabzon, Samsun-Mersin, Samsun-Antalya gibi kuzey güney aksları boyunca bu aksta yer alan illerin limanlara erişimi artırılacak, iç pazarda bütünleşme sağlanacak, dış ekonomik coğrafyayla entegrasyon güçlendirilecek.

Çandarlı ve Filyos gibi limanlar başta olmak üzere önemli limanların ulusal ulaştırma ağına entegre edilmesi sağlanacak.

Limanların öncelikle etki alanları içerisindeki demiryolları ile olmak üzere ulusal ulaşım ağlarına entegrasyonu kuvvetlendirilecek. Özellikle iç kesimlerdeki yeni sanayi merkezlerinin ve önemli metropollerin limanlarla hızlı, verimli ve hesaplı yük taşımacılığına imkan veren demiryollarına kavuşması sağlanacak.

Yurtiçi taşımacılıkta denizyolu ulaşımının kullanımı artırılacak, uygun akarsu ve göllerde (tabii ve baraj gölü) taşımacılık desteklenecek; iç sularda ulaştırmayla bağlantılı yerel üretim ve hizmet sektörleri özendirilecek.

 

Reklamlar