Demiryolu Araçlarında Aydınlatma GeçişleriDemiryolu Araçlarında Aydınlatma Geçişleri :Günümüz teknolojisinde LED aydınlatma, aydınlatma endüstrisinde akıl almaz düzeylerde değişiyor, ve hayatımızın her alanına giriyor ve de girmeye devam edecek. Bu alandakikonudaki yenilik Demiryolu araçlarında eskiden ve halen kullanılmakta olan florasan aydınlatmaların yerini LED aydınlatmaların alması olmuştur.

Gelişme:

Demiryolu araçları uzun ömürlülüğü, yatırım maliyeti yüksek olan araçlardır. Ömürlülük sürelerine bakıldığında 30 yıl gibi süreler aldığı görülmektedirgözlenmektedir. Düzgün ve düzenli bakım yapıldığında 30 yıldan fazla bile kullanım ömrüürlülüğü olduğu görülmektedir.

Dünya geneline bakıldığında birçok çok araçtalarda özellikle şehir içi demiryolu araçlarında (Tramvaylar, Yüksek Tabanlı Hafif Raylı Araçlar, Metro Araçları), iç aydınlatma olarak Florasan Aydınlatma teknolojisi kullanılmıştır. Araçların kullanılması devam etmekte olup, aydınlatma sistemlerine o günkü teknoloji olan Florasan aydınlatma teknolojisi uygulanmıştır. Günümüz Aydınlatma teknolojisinde LED aydınlatma sistemleri bu alanda da çözümler sunmaktadır. Florasan aydınlatma armatürlerinin yerinie LED aydınlatma armatürleri almıştır.

Özellikle Avrupa ülkelerinde şehir içi demiryolu araçlarında bu dönüşüm başlamış ve birkaç kaç pilot uygulamadan sonraar son müşteriye olan faydaları göz önüne çıkmıştır ön plana çıkmıştır.
Son kullanıcıların faydasına bakacak olursak; sistemin kendisini 2-3 sene içinde amortize edildiği görülmüştür. Enerji maliyetinin azalmasına ilaveten sık arıza yapan elektrik balastların değişimi önlenmiştir. Bu konudaki yapılan bakım maliyetleri azalmıştır.

Çevre dostu olan tüpler, konfor açısında da araç içerisinde daha sağlıklı bir aydınlatma seviyesi sağlaması sebebiyleyakalanıyor olması konfor açısındanyönünde ek olarak fayda sağlamaktadır. Işık seviyesi kalitesi, değişik dış ortam ışık koşullarında (Gece-Gündüz) içeride sağlanan düzgün ışık dağılımı sağlaması bir diğer artı özelliğidir. (Şekil -1)

(Şekil -1)
Sonuç:

Ülkemizde mevcut hizmet sağlayanservis veren şehir içi demiryolu araçlarında, işletme firmaları bu uygulamalara en kısa zamanda geçip maliyet azaltıcı önlemleri göz ardı etmemeleriönünde bulundurmaları gerekmektedir.

Reklamlar