TCDD’den işçilere milyonlarca lira tazminat

TCDD’den işçilere milyonlarca lira tazminat :Yükleniciler işçilere para ödemeyince TCDD milyonlarca lira tazminat ödedi.
TCDD, yüklenici firmaların isçilere ücret, izin, fazla mesai, ihbar ve kıdem tazminatı gibi özlük haklarını ödememesi gerekçesiyle milyonlarca lira tazminata mahkum oldu.
Sayıştay Başkanlığı’nın kurum için hazırladığı 2014 yılı Denetim Raporu’na göre işçilerin yüklenici firmalardan alamadıkları özlük hakları iddiasıyla açtıkları davalarda talep edilen miktar 10 milyon TL‘nin üzerinde. TCDD aleyhine sonuçlanan davalar sonucu toplam 3,7 milyon TL‘ye hükmedildiği belirtilen raporda, “Halen 375 derdest (görülmekte olan) durumda. Bazı yüklenici firmaların kimi zaman iyi niyet kurallarına uygun davranmadıkları gözlenmekte. Nitekim TCDD aleyhine sonuçlanan davalardan sonra, taşeron firmalara rücu işlemi yapılmak istendiğinde, bu firmaların adreslerinin dahi bulunamadığı durumlarla karşılaşılmakta.” denildi.
Sayıştay Başkanlığı, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 2014 Yılı Denetim Raporu’nu tamamladı.
TCDD Hukuk Müşavirliğinde, her türlü dava, icra vb. hukuki evrakların kaydı ve takibinin elektronik yazılım programı ile internet üzerinden anlık takip edildiği belirtilen raporda, ayrıntılı bilgilere anlık erişilebildiği kaydedildi. Sistemin sorunsuz işletilebilmesi için teknik alt yapıda bilgisayar teknolojisine uygun güncellemenin ve yedeklemenin yapılması gerekli olduğu vurgulanan raporda, “Bu konudaki gerekli iyileştirici çalışmalar bir an önce sonuçlandırılmalı.” denildi.
2013 yılından toplam 15 bin 965 davanın devretti, 2015 yılında ise kurum tarafından 2 bin 733, kurama karşı bin 725 dava açıldı. Müdahil olunan 267, müdafi 21 ve ihbar olunan 20 dava da takip edildi. 2014 yılında takip edilen dava sayısı 20 bin 731‘e ulaştı. Bu davalardan 3 bin 72’si dönem içinde sonuçlanırken, 17 bin 659’sı ise 2015 yılına devretti. 2014 yılında karara bağlanan davaların, 2 bin 238‘i lehte, 307‘si aleyhte, 509‘u ise kısmen lehte, kısmen aleyhte sonuçlandı.
375 DAVA DERDEST (GÖRÜLMEKTE OLAN) DURUMDA
TCDD aleyhine açılan davaların ağırlıklı kısmını personelin açtığı, izin ücreti, derece, gösterge, intibak, disiplin, görev yeri değiştirme, maaş, ikramiye, sicil, sözleşme ücreti, unvan gibi iş ve işlemlerle ilgili davalar ile hizmet alımı kapsamında çalışan taşeron işçilerin kıdem, alacak, fazla mesai ve izin davaları oluşturuyor.
İhale yoluyla hizmet alımı yapılan yüklenici firmaların çalıştırdığı işçilerin, ücret, izin, fazla mesai, ihbar ve kıdem tazminatı gibi özlük haklarını yüklenici firmalardan alamadıkları iddiasıyla TCDD aleyhine alacak ve tazminat davası açtıkları ifade edilen raporda, “Bu davaların giderek arttığı gözlenmekte. Bu konuda 910 adet dava açıldı. Talep edilen toplam miktar 10,1 milyon TL. Bunlardan 427‘si TCDD aleyhine sonuçlandı ve 3,7 milyon TL‘ye hükmedildi. Kalan 375 dava derdest (görülmekte olan) durumda.” İfadelerine yer verildi.
Taşeron işçi çalıştırılması ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunların iki boyutu bulunduğu anlatılan raporda, birincisinin yasal düzenleme gerektiren boyut, ikincisinin ise kuruluşların alacakları tedbirler olduğu belirtildi. İşçilerin kıdem ve ihbar tazminatları başta olmak üzere çeşitli mali ve sosyal haklarının yasal güvence altına alınmasının önem arz ettiğine değinilen raporda, sorunların taşeron işçilerinin mali ve sosyal haklarını güvence altına alacak şekilde kalıcı bir çözüme kavuşturulması konusunda ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması önerildi.
YÜKLENİCİLER İYİ NİYETLİ DEĞİL
Kuruluşların da kendi inisiyatifleri ile bu konuda çeşitli tedbirleri almaları gerektiğine dikkat çekilen raporda şu ifadelere yer verildi: “Yüklenici firmaların yükümlülüklerini ve sorumluluklarını gerektiği şekilde yerine getirmeleri sağlanmalı. Bazı yüklenici firmaların kimi zaman iyi niyet kurallarına uygun davranmadıkları gözlenmekte. Nitekim TCDD aleyhine sonuçlanan davalardan sonra, taşeron firmalara rücu işlemi yapılmak istendiğinde, bu firmaların adreslerinin dahi bulunamadığı durumlarla karşılaşılmakta. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hizmet Alımlarında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 808 Numaralı Genel Emir çerçevesinde gerekli eğitim ve denetimlerin sürekli yapılarak emrin uygulanmasının izlenmesi, gerektiğinde anılan emirdeki cezai müeyyidelerin uygulanması ve takibinin yapılması önerilir.”
TCDD aleyhine açılan davalar içinde izin ücretleri ile ilgili olarak açılan davaların da önemli bir yer tuttuğu kaydedilirken, bu konuda açılan 491 dava da toplam 3,5 milyon TL talep edildiği ve sonuçlanan davalarda TCDD aleyhine toplam 3,1 milyon TL ödendiği ifade edildi.
sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar