Trabzonda teleferik projesi hayata geçiyor

Trabzonda teleferik projesi hayata geçiyor :Trabzon’da yapılması düşünülen teleferik projesinin avam projesi hazırlandı. Sahil ile Botanik Park arasına kurulacak teleferiğin toplamda 3 bin metre uzunluğu olacağı ve 2 ayrı istasyonu bulunacağı kaydedildi.Trabzon’da bir süredir yapılması planlanan Sahil-Botanik Parkı Teleferik Projesinin istasyon noktaları ve pilon yerlerine ilişkin hazırlanan İmar Planları Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinde müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi. Moloz ve Botanik Parkında olmak üzere 2 istasyonu bulunacak olan Teleferik Projesinin toplamda 3 bin metre uzunluğa sahip olacağı kaydedildi.

GÜMRÜKÇÜOĞLU: BOTANİK’TEN BOZTEPE’YE DE BAĞLANACAK
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, “Bu bir süreç. Tabiat Varlıklarından onay alınacağı yerler var. Diğer kurumların görüşlerinin alınacağı yerler var. En iyi teleferik projesi buraya oturacağını düşünüyoruz. Trabzon Botanik’ten itibaren daha ileri ki yıllarda Boztepe’ye yatay hat boyunca doğu – Batı istikametinde düşünülebilir. Şuan da ki düşündüğümüz bu” dedi.

BÜTÇE AÇISINDAN DUYARLI
Konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Meclisini bilgilendiren İmar Komisyonu Sözcüsü Hüsnü Akkan, “Günümüzde yerel yönetimler, kentte yaşayan bireylerin ulaşım hizmetlerini karşılarken, aynı zamanda bütçe açısından bilinçli ve çevre konusunda duyarlı olmak durumundadır. Çevre açısından duyarlı ve tutumlu şehirler tarafından ciddiye bir toplu taşımacılık sistemi olan teleferik sistemleri çok fazla yedek parçaya ihtiyaç duymaması, bütün engellerin üzerinden geçmesi nedeniyle oldukça zaman kazandırmaları yönünden önem arz etmektedir. Bunun yanında eğlence dinlenme alanlarına bağlantı kurulması açısından da oldukça kullanışlıdır” dedi.

TURİZM ALT YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ
Son yıllarda kente görülen turist düzeyinde gözle görülür bir artışın da yaşandığını ifade eden Akkan, “Son yıllarda kentimize ziyarette bulunan turist sayısının gözle görüle bir düzeye ulaşması, turizm destinasyonlarına erişilebilirliğin arttırılması turizm alt yapısının güçlendirmesini gerekli kılmıştır. Sahil – Botanik Teleferik için ön avam proje hazırlanmıştır. Hem turizm hem de ulaşım açısından faydalı olan teleferik hattı her kesimden insanın ulaşabileceği şekilde tasarlanmış olup sunduğu imkanlarla kent ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülmektedir” dedi.

İKİ İSTASYONU OLACAK
Teleferiğin Moloz ve Botanik Park olmak üzere iki istasyonunun bulunacağını ifade eden Akkan, “Toplam güzergah uzunluğu 3 bin metre olan teleferik hattında, Moloz mevkiinde ve Botanik Parkında olmak üzere iki istasyon bulunmaktadır. Güzergâh boyunca kentsel alanları kullananlara olumsuz etkilemeyecek biçimde, pilon yerlerine ilişkin yer seçimi yapılmıştır. Yaklaşık 3 bin metre uzunluğunda ki teleferik hattının başlangıç kısmı ve birinci istasyon alanı kıyı kenar çizgisinin kuzeyinde olduğundan bakanlıkça onaylanan dolgu alanının içinde yer almakta olup bu kısımla ilgili planlama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bulunmaktadır. Teleferik hattının bir kısmı Kentsel Sit Alanı içinde yer almakta olup Koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılması gerekmektedir. Teleferik hattının son kısmı ve ikinci istasyonu içinde bulunduğu alan üzerinde botanik parkı yapılan alan 1. Derece doğal Sit Alanı olarak tespit edilen parsel üzerinden geçmekte olup güzergaha ilişkin hazırlanacak Koruma Amaçlı İmar Plan Değişikliği teklifinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir. Teleferik hattının geri kalan kısımları ise Trabzon Büyükşehir Belediyesinin yetkisi alanında kalmaktadır” ifadeleri kullandı.

Armin

sohbet