MOTAŞ Personeline Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim semineri verildi

MOTAŞ Personeline Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim semineri verildi :İş güvenliği uzmanı tarafından verilen seminere MOTAŞ’ın farklı alanlarında çalışan personel ile şoförler katıldı.


Seminerde çalışma mevzuatı, işyeri temizliği ve düzeni ile ilgili bilgilerle birlikte çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçları aktarıldı. Ayrıca meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma teknikleriyle risk etmenleri ve gerekli tedbirler anlatıldı.

Riskleri en aza indirmek, tehlikeleri bertaraf edebilmek için güvenli çalışma ortamlarının sağlanmasının önemine vurgu yapıldı. Ayrıca 6331 sayılı yasa gereği işyerlerinde personel çalıştıran işletmelerde yılda bir (periyodik olarak) İş Güvenliği konularında eğitim verilmesi ve bunun belgelendirilmesinin yasal bir zorunluluk olduğunun altı çizildi. Bu amaçla, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi, onların karşı karşıya bulundukları tehlike ve risklerin belirlenmesi ve alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlaması, eğitimlerin düzenlenmesi, çalışanların bu programlara katılmasının sağlanması ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin edilmesi işverenin yükümlülükleri arasındadır. Bu çerçevede periyodik eğitimlerimizin devam edeceği hatırlatıldı.


İlk yorum yapan olun

Yorumlar