Metro ve tramvaylar en az yüzde 51 yerli olacakMetro, hafif raylı sistem, tramvay ve benzeri araçların asgari yüzde 51 yerli malı ile üretilmesine yönelik Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, teleferik, füniküler, monoray, metro ve şehir içi raylı sistemlerinin proje ve şartnamelerinin onaylanması ile standartlarının belirlenmesi görev ve yetkisi 26/09/2011 tarihli ve sayılı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 15. Maddesi ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda emniyet, güvenlik, tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun hareket edilmesi kaydıyla kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve il özel idareleri ile bunlara bağlı veya ilgili kurum kuruluş ve şirketlerin yapacağı metro, hafif raylı sistem, tramvay ile benzeri kullanılan çeken ve çekilen araçların asgari %51 yerli malı olacaktır.

Türkiye’de üretilen ürün ve hizmetlerin alımına dair teknik şartnameler başta olmak üzere yerli üretim ve hizmetlerin sunulmasını engelleyen ikincil mevzuat hükümlerine yer verilmeyecektir.

Yerli üretim ve alımlarla ilgili olarak yapılacak ihale ve sahip tedarik işlerinde yerli üretim ve hizmetlerin kullanımını sağlayacak teknik ve idari düzenlemelerin teşvik edilmesi için gerekli her türlü tedbir alınacaktır.