Ulaştırma Operasyonel Programı IPA-I Dönemi Kapanış Töreni Gerçekleştirildi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı uhdesinde yürütülmekte olan, Ulaştırma Operasyonel Programı ’nın IPA-I Dönemi Kapanış Töreni Bakanlık Müsteşar Yardımcıları Sn. Galip ZEREY ve Sn. Dr. Özkan POYRAZ’ ın katılımlarıyla 8 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Vekili Sn. Dr. Özkan POYRAZ, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü ve Program Otoritesi Başkanı Sn. Erdem DİREKLER, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı, Müsteşar Sn. François BEGEOT, Hazine Müsteşarlığı Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Ofisi Başkanı Sn. İbrahim SEPİCİ, Avrupa Birliği Bakanlığı Sektörel Politikalar Başkanı Sn. Aylin ÇAĞLAYAN ÖZCAN’ ın söz aldığı törene; Bakanlığımız, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Proje Sahibi Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve projelerin hayata geçirilmesinde önemli bir rol üstlenen Müşavir ve Yüklenici Firma Temsilcileri katılım sağladı.


Törende; Ulaştırma Operasyonel Programı ’nın işleyişi hakkında katılımcılara bilgi verilerek, Program kapsamında ayrılan yaklaşık 574 milyon avro fonun başarıyla yönetildiğinin altı çizildi. Sağlanan bu mali yardımların Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği ulaştırma politikalarıyla uyum sürecini kolaylaştırdığı gibi, Türkiye demiryollarının Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı (TEN-T) ile de bütünleşmesini destekleyici bir işlev üstlendiği vurgulandı.

Törende ayrıca; IPA Ulaştırma Operasyonel Programının başlangıcından bu yana kıymetli desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Müsteşarımız Suat Hayri AKA’ ya, Ulaştırma Operasyonel Programı altında gerçekleştirilen projelerin hazırlık ve uygulama süreçlerinde yer alan ve tüm bu süreçlerde çok büyük katkı sunan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Paydaş Kurum Temsilcilerine ve yine mevcut projelerin başarıyla hayata geçirilmesinde görev alan Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığının tüm personeline teşekkür edildi.


İlk yorum yapan olun

Yorumlar