Kırkağaç İstasyon Binasının Restorasyonunun Yapılması İhale SonucuKırkağaç İstasyon Binası Ve Müştemilatının Restorasyonu Ve Çevre Düzenlemesinin Yapılması İşi İhale Sonucu

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (TCDD) 2018/312750 KİK numaralı sınır değeri 1.865.000,00 TL ve yaklaşık maliyeti 2.605.661,95 TL olan Kırkağaç İstasyon Binası Ve Müştemilatının Restorasyonu Ve Çevre Düzenlemesinin Yapılması İşi ihalesine 6 firma tekli vemiş ve ihaleyi verediği 1.931.230,99 TL teklifle NACİ YILDIRIM kazanmıştır. İhaleye katılan 3 firma sınır değerin altında teklif vermiştir.

İhale Kırkağaç İstasyon Binası Ve Müştemilatının Restorasyonu Ve Çevre Düzenlemesinin Yapılması işlerini kapsamaktadır. İşin süresi yer tesliminden itibaren 270 (iki yüz yetmiş) takvim günüdür.

Reklamlar