Köprü ve Menfezlerde Debuşe Temizliği İşi İhale SonucuAdana Mersin Arasında Bulunan Köprü Ve Menfezlerde Debuşe Temizliği Ve Mecra Düzenlemesi İşi İhale Sonucu

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğünün (TCDD) 2018/401459 KİK numaralı sınır değeri 336.721,54 TL ve yaklaşık maliyeti 542.367,77 TL olan Adana Mersin Arasında Bulunan Köprü Ve Menfezlerde Debuşe Temizliği Ve Mecra Düzenlemesi İşi ihalesine 43 firma tekli vemiş ve ihaleyi verediği 336.760,00 TL teklifle Ahmet Deniz Topal kazanmıştır. İhaleye katılan 17 firma sınır değerin altında teklif vermiştir.

İhale 12942 m3 Makine ile her kesit ve genişlikte hidrolik yapıların giriş ve çıkışında dere yataklarının düzenlenmesi işlerini kapsamaktadır. İşin süresi yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

Reklamlar