2019 Otomotivde Geçiş Yılı Olacak2019 otomotivde gecis yili olacak
2019 otomotivde gecis yili olacak

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı E. Ali Bilaloğlu ve ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce’nin katıldığı toplantıda, otomotiv sektörünün değerlendirmesi yapılırken, 2019 yılına ilişkin beklentiler de paylaşıldı.

Dernek faaliyetlerimizi toplantılarla paylaşacağız

Yeni Yönetim Kurulu olarak, önceki yönetimlerin başarılı çalışmalarına yenilerini eklemeyi, gelecek yönetim kurullarına da otomotiv sektörünü daha ileri götürmeleri için gereken alt yapıyı sağlamayı hedefleyerek yola çıktıklarını söyleyen ODD Yönetim Kurulu Başkanı E. Ali Bilaloğlu, dernek çalışmalarını aktarmak ve sektörün beklentilerini paylaşmak amacıyla toplantılar yapmayı hedeflediklerini söyledi.

30 yılda, sektörle birlikte önemli bir yol aldık

ODD’nin 1987 yılında 5 üye ile faaliyete geçtiğini hatırlatan Bilaloğlu, “O dönem, pazar sadece üretim demekti ve yaklaşık 140 bin adetlerdeydi. 30 sene sonra bugüne geldiğimizde ODD olarak 47 uluslararası otomotiv markasını temsil eden 30 üye firmaya ulaştık. Toplam pazar 9 aylık dönemde 480 bin adete ulaşırken, üretim 1 milyon 167 bin adet ve 9 aylık ihracat rakamları 972 bin adete ulaştı” dedi.

ODD olarak misyonumuz pazar rakamlarını hızlı ve şeffaf olarak paylaşmak

ODD’nin otomotiv sektöründe faaliyet gösteren temsil yeteneği en büyük ve önemli çatı kuruluşlarının başında geldiğini ifade eden Bilaloğlu şunları söyledi: “Misyonumuz, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren satış ve servis mercilerinden bağımsız olarak tüm markaların temsilcisi olmak ve bu alandaki tüm paydaşları kapsamak; dolayısıyla tüm paydaşlar ve karar alıcıların maksimum faydada buluşmasını sağlamak. Bu noktada en önemli konulardan biri de sektör adına paylaşılan rakamların şeffaf, kanun ve mevzuatlara uygun olması; tüm paydaşlar ve karar alıcılar tarafında objektif, hızlı ve ölçülebilir elde edilmesini sağlamak. Mühendislerin de dediği gibi ölçemediğin hiçbir rakamı iyileştiremezsin. ODD olarak, verilerle sektörün nabzını tutmaktayız. Bu verileri, güncel tutarak, hızlı ve en etkili şekilde ilgili tüm paydaşlarla paylaşmak suretiyle sektörün gelişimine de katkı sağlamaya yönelik hizmet sunuyoruz.”

“Otomotiv sektörü ekonominin bir yansımasıdır “

Otomotiv sektöründeki büyüme ve küçülme trendlerinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonominin ve büyümenin bir yansıması olduğunu söyleyen Bilaloğlu, “2018 yılına baktığımızda, ilk 3 ay pozitif başlayan bir ekonominin ve büyümenin bir sonucu olarak sektörde yüzde 2,17 artış gerçekleşti. Ancak döviz kurlarındaki ve faizlerde meydana gelen volatilite ve artış sonucu ikinci çeyrekte yüzde 20’lik, üçüncü çeyrekte ise yüzde 51’lik daralma gerçekleşti. Seneye de bu görünümün devam edeceğini varsayıyoruz. Yeni Ekonomi Programında da belirtildiği üzere 2019 yılı Türkiye ekonomisinin dengeleneceği bir geçiş yılı olacak. Otomotiv sektörü de Türkiye’nin lokomotif sektörü olarak aynı şekilde etkilenecektir. Türkiye olarak güçlü ekonomimiz, sağlam yönetimimiz ile bu süreci en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağımıza inancımız tamdır. Özellikle açıklanan programlardan YEP ve Enflasyonla Topyekün Mücadele Programlarını çok önemsiyoruz. Bu konuda otomotiv sektörü olarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz.” diye konuştu.

Erce : “Kurumsal anlamda yenilik sürecini başlattık”

Toplantıda söz alan ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce ise, derneğin kurumsal kimliğinde yenilenme sürecini başlattıklarını söyledi. Teknolojideki gelişmelere, özellikle otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaların çok hızlı adapte olduğunu, bu gelişmelerin kurum kültürlerine, üretimden, pazarlamaya, satışa ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm iş yapış süreçlerine dahil edildiğini belirten Hayri Erce, “Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin yaptığı çalışmalar ve geliştirmeler ile daha da güçlü bir yapıya kavuşması, sektörü temsil yeteneğini de artırarak, üyelerine de katkı sağlayacaktır. Bugün burada kurumsal kimliğimizin geliştirilmesinin önemli bir adımı olarak yeni ODD logosunu da sizlere tanıtacağız” dedi.

Verinin Özüne ulaşmak artık çok daha kolay: Magma Data

ODD’nin en önemli sorumluluklarından birinin de gerek üyelerine gerekse otomotiv sektöründeki paydaşlara, bilgiyi zamanında ve en doğru haliyle sunmak olduğunu söyleyen Hayri Erce, “Dernek olarak üstlendiğimiz bu misyon, dünyada veri büyüklüklerinin ve değerinin geldiği noktada çok daha önem arz eder oldu. ODD, 15 yıldır sektörel veri çalışmalarını bir veri tabanı üzerinden yürütmekteydi. Hazırlık ve altyapı çalışmalarının ardından teknolojinin getirdiği yeniliklerden faydalanarak daha kapsamlı bir veri tabanı alt yapısına geçtik. Böylesi dinamik ve sürekli gelişen bir sektörde, bilgiyi güncel ve değerlendirilebilir kılmak adına ODD Veri Tabanı’nı da yeniledik. Bu denli büyük bir verinin, hızlı ve işlenebilir bir şekilde üyelerimize sunulması amacıyla çalışmalarımızı tamamlayıp, markalaştırma süreci ile MAGMA DATA ismini verdiğimiz yeni veri tabanımızı hayata geçirdik. ‘VERİNİN ÖZÜNE ULAŞ’ sloganıyla birleştirdiğimiz Magma Data artık çok daha kapsamlı bir veriye kaynak oluşturacak.” şeklinde bilgi verdi.

“Hassas bir süreçten geçiyoruz”

Otomotiv pazarına dair verileri de aktaran Erce, “Satış adetleri bakımından 2017 sonu itibarıyla dünya genelinde 18, AB ülkeleri arasında da 6’ıncı sırada olan bir pazara sahibiz. Üretim bakımında da dünya genelinde 14 ve AB ülkeleri arasında 5’inci sıradayız. Ancak bugün Ali Bey’in de belirttiği gibi, 1 milyon adetlere ve son yıllarda sürdürülebilir bir piyasa seviyesine ulaşan otomotiv pazarı bu yıl ciddi bir daralma yaşıyor. Geride bıraktığımız 9 aya baktığımızda, 480 bin adetlik satışla, bir önceki yılın aynı döneminde gerçekleşen 647 bin adetlik satışa oranla yüzde 26 oranında bir daralma görülüyor. Öyle sanıyoruz ki, yıl sonunda 600 bin adetler seviyesinde bir pazar gerçekleşecek.” dedi.

Türkiye otomotiv pazarı, potansiyelinin gerisinde

Otomobil sahipliği oranları, yaşlı araç parkı ve iç pazarın potansiyeline dair de veriler aktaran Erce, “Ancak aslında Türkiye, önemli bir iç pazar potansiyeline sahip. Dünyadaki otomobil sahipliği oranlarına baktığımızda bunu daha net görebiliyoruz. Türkiye’de kişi başına düşen otomobil sahipliği 199 adetle, Batı Avrupa ortalamalarının çok altında.

Aynı şekilde araç yaşına göre baktığımızda; binek otomobilde araç parkında yer alan 20 yaş üstündeki araç sayısının yaklaşık 4,3 milyon adet olduğunu, 16-19 yaş arasında araç sayısının ise yaklaşık 1,5 milyon adet olduğunu, yani bir başka değişle yaklaşık yüzde 34’ünün 16 yaş ve üstü olduğunu görüyoruz” dedi.

Otomotiv İç Pazarının Desteklenmesi ve Ekosisteminin Korunması Çok Önemli

Otomotiv Ekosisteminin korunması gerektiğine dikkat çeken Erce, şunları söyledi: “Son yıllarda yaratılan iç pazar, ana ve yan sanayinin başardığı üretim ve ihracat, bunların da ötesinde tüm sektörün ana oyuncuları ve bağlı sektörleriyle yarattığı istihdam ülkemiz için çok kıymetli. Otomotiv, peşinden birçok sektörü sürüklüyor olmasıyla da önemli bir konumda. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden otomotivin ihtiyacı teşvik programlarının yanı sıra iç pazarı yeniden 1 milyon seviyelerine taşıyacak politikaların geliştirilmesi, güven ortamı ve istikrarın sürdürülebilir kılınmasıdır. Önümüzdeki dönemde de otomotiv ekosisteminin korunarak geliştirilmesi, küresel otomotiv arenasında sektörümüzün rekabet gücünün devamlılığı ve desteklenmesi adına çok önemli.”

 

Demiryolu Haber özetleri

Bursa 3 milyar dolarlık yatırımı kaçırdı Bursa 3 milyar dolarlık yatırımı kaçırdı :Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, geçen yıl Bursa'nın en az 2-3 milyar dolarlık y...
İTÜ Güneş Arabası Ekibi BTSO’da Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabası Ekibi'ni (İTÜ GAE) ağırladı. BTSO, geliştirdikleri yeni nesil güneş enerjil...
Durmaz, Yerli vagon desteklenmeli Durmaz, Yerli vagon desteklenmeli :Türkiye dünya ekonomi liginde ön sıralarda yer kapmak istiyor.Milli geliriyle, ihracatıyla, istihdam rakamlarıyla i...
Bursa gücünü, otomotiv ve raylı sistem konusuna vermeli Bursa gücünü, otomotiv ve raylı sistem konusuna vermeli :Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Uludağ Üniversitesi’nin büyük bir potansiyel ...
Otomotiv ihracatının lideri Bursa Otomotiv ihracatının lideri Bursa :TÜRKİYE ihracatının lokomotif sektörü olan otomotivden yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 35'i Bursa'dan gerçekleştir...
Kardemir Yılın İlk Çeyreğinde Kâr Etti Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Kardemir, 2018 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk çeyreğini yüksek bir performans i...
5 kıtada 50 ülkeye ulaşan dünya şirketi: SARKUYSAN Üretiminin önemli bir bölümünü 5 kıtadaki 50’ye yakın ülkeye ihraç eden Sarkuysan, üretim kapasitesini yılda 200 bin tonun üzerine çıkararak dünya şir...
SARKUYSAN HAKKINDA ve SARKUYSAN TANITIM VİDEOSU Sarkuysan 1972 yılında, ticari hayatımızın önemli merkezlerinden olan Kapalıçarşı'da altın ticareti yapan sarraf ve kuyumcuların öncülüğünde kurulmuşt...
Bebka’dan “Lojistik Köyü Projesi”nin fizibilite çalışmaları için 72 bin liralık de... Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği (BUSİAD) tarafından hayata geçirilecek "Lojistik Köyü Projesi"n...
Bursa İş Dünyasının İhracat Seferberliği Devam Ediyor Bursa iş dünyasının dış ticaret hacmini güçlendiren adımlar atan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın ihracat seferberliği Eylül ayında da tüm hızıyla sü...
Otomotiv Tedarikçisi Norm Cıvata, Tesla’ya Üretim Yapacak İSO 500 listesinde 230'uncu sırada yer alan Norm Cıvata Grubu, aralarında Tesla'nın da bulunduğu otomotiv şirketlerine lojistik üretim yapmak üzere AB...
Türkiye'nin Taşımacılıkta ki Yeni Hedefi Yük Taşımaya Uygun Hızlı Tren Şirketlerin rekabet ve maliyetini etkileyen yük taşımacılığında yüzde 92 oranında kara yolunu tercih eden Türkiye, ucuz yük taşıma konusunda gelişmiş ...
Lojistikte dev birleşme Borusan Lojistik, Balnak Lojistiği satın aldı. Borusan Holding CEO'su Agah Uğur, satın almanın ardından bugün itibariyle iki şirketin toplam cirosunun...
SÜ’de Otomotiv Teknolojileri Merkezi Açıldı Selçuk Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Programa Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mu...
Bursa’nın lideri OYAK Renault Bursa'nın lideri OYAK Renault :"Bursa'nın İlk 250 Büyük Firma Araştırması"na göre, şehrin en büyük sanayi şirketi 8,6 milyar lira ciro ile OYAK Renaul...
MÜSİAD Bursa Şubesinin Gündeminde Kentiçi Raylı Sistemlerde Vardı MÜSİAD Bursa Şubesi, bu yılın ilk “Sektör Kurulları Başkanlar Toplantısı”nı gerçekleştirdi. Bursa Şubesi, 2012 yılında da ülkenin gündemine önemli bir...
İzmir’e Çin Müjdesi İzmir’e Çin Müjdesi :Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Liu Zengxian; otomotiv, yüksek hızlı tren ve ileri teknoloji alanlarında faaliyet göstere...
MÜSİAD Genel Başkanı’ndan Yerli Otomobil ve Enflasyon Açıklaması Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yerli otomobil projesi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından...
Türkiyenin En Beğenilen Şirketleri Ödülleri ile Buluştu Türkiyenin En Beğenilen Şirketleri Ödülleri ile Buluştu :2013 yılını iş dünyasını allak bullak eden, unutulmayacak bir yıl olarak değerlendiren Capita...
Türkiyenin İlk Sürücüsüz Araçlarını Onlar Tasarlayacak AVL Türkiye’nin ileri otomotiv teknolojisinde görev yapacak mühendislik akademisi mezunları eğitimlerini tamamladı Otomotiv teknolojileri alanında dü...

Hızlı Tren HaberleriBenzer Raylı Sistem Haberleri

İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.