Alstom Güvenilir ve Uygun Maliyetli Çözümler SunuyorAlstom’un, bakım, modernizasyon, yedek parça temini ve operasyonel destekten oluşan demiryolu hizmetleri; taşımacılık sistemlerinin kullanılabilirliğini, güvenirliğini ve yüksek performansını garanti eder ve bu açıdan işletmeciler açısından oldukça büyük önem taşır.

Avrupa demiryolu imalat sektörünü temsil eden Unife’nin güncel verilerine göre; bakım gerektiren mevcut taşımacılık sistemlerinin giderek artması, demiryolu pazarının serbestleşmesi ve hizmet faaliyetlerinin dışarıdan temin edilmesi gibi faktörler sonucunda, demiryolu pazarındaki hizmet segmentinin büyümesi bekleniyor. Giderek daha fazla demiryolu işletmecisi, kendi ana faaliyet alanına odaklanıyor ve hizmeti, imalatçılar ya da bakım uzmanlarından alıyor.
Alstom, komponentlerden trenlere, sinyalizasyon ve servis hizmetlerinden tamamen entegre sistemlere kadar çok geniş bir yelpazede çözümler sunuyor ve her bir pazar segmentinde lider konumda bulunuyor. Alstom, 2020 yılına kadar, servis hizmetleri de dahil olmak üzere satışlarının %60’ının, demiryolu araçları haricindeki faaliyetlerinden oluşmasını hedefliyor. 25 yılı aşkın deneyimi ile Alstom Servis Hizmetleri, dünya genelinde 100’den fazla bakım projesi gerçekleştirdi ve 80’den fazla modernizasyon ihalesi kazandı.

Demiryolu servis hizmetleri pazarı

Demiryolu servis hizmetleri pazarı, yıllık %3,7’lik bir büyüme oranı ile demiryolu taşımacılık sektöründe büyüyen bir trend.

Bakım gerektiren taşımacılık sistemlerinin sayısının ve demiryolu servis hizmetleri pazarının erişebilirliğinin giderek artması ve tren sistemlerinin teknik gelişiminin (IT, trenlere kurulan ilave konfor sistemleri) bir sonucu olarak, 2017-2019 yılları arasında demiryolu servis hizmetlerinin, pazarın %30’undan fazlasını temsil etmesi bekleniyor. Büyümede, Avrupa (%30), Kuzey Amerika (%34) ve Asya Pasifik (%14) olmak üzere üç bölge başı çekiyor.

Başlıca demiryolu servis hizmetleri aktörleri; trenler, sistemler, altyapı tedarikçileri, taşımacılık sistemleri üreticisi olmayan bakım uzmanı firmalar ve demiryolu taşımacılık imalatçılarının ürün tedarikçileridir. Bu aktörler, modernizasyon, bakım ve yedek parça hizmetleri sunarlar.

Yedek parçalar ve onarım

Erişilebilir servis hizmetleri pazarındaki en büyük segmenti, %66’lık bir pay ile önleyici ve düzeltici bakım dahil olmak üzere yedek parça temini, kaza onarımları ve ağır bakımlar oluşturuyor. Bakım gerektiren taşımacılık sistemlerinin giderek artması ile yakından bağlantılı bu pazar segmenti, tamamen tren imalatçıları ve ürün tedarikçilerine yönelik.

Bakım

Demiryolu hizmetleri pazarının en hızlı büyüyen segmentlerinden biri olan tren ve altyapı bakımı; erişilebilir servis hizmetleri pazarının %27’sini temsil ediyor. Başta demiryolu işletmecileri olmak üzere toplu taşıma işletmecileri, tarih boyunca tren imalatından işletim ve bakıma kadar her aşamayı sağlayan şirketler iken bugün bir dizi etken sonucu, işletmeciler asıl faaliyetlerine odaklanıp bakım hizmetlerini dışarıdan temin ediyor. Maliyet konusu bu etkenlerin başında yer alıyor. Bakım maliyetinin, toplam mülkiyet maliyetinin %20-30’una tekabül etmesiyle birlikte giderek daha fazla işletmeci tren ya da altyapı satın alırken, bakım da dahil olmak üzere “toplam mülkiyet maliyetini” göz önüne almaya başladı.

Modernizasyon

Demiryolu servis hizmetleri pazarının %7’sine tekabül eden tren modernizasyonu segmentinin pazar payının %9’a ulaşması bekleniyor. Modernizasyon segmenti, yeni bir tren edinmeye kıyasla çok daha düşük bir maliyetle filoyu yenileme imkanı sunduğundan, bu segmentte sayısız iş beklentisi bulunuyor. (modernizasyon, yeni üretilmiş tren maliyetinin %50-60’ını hedefler)

Alstom’un kullanıcı isteklerine uyarlanmış ve katma değeri yüksek hizmetleri

25 yılı aşkın deneyimi ile Alstom Servis Hizmetleri, 30 ülkede ve 100’den fazla sahada, kullanıcılarının demiryolu sistemlerine ilişkin gereksinimlerini karşılamaya yönelik çözümler sunuyor. Alstom’un deneyimi, sadece Alstom tarafından yapılan trenlerle sınırlı değil. Alstom tarafından bakımı yapılan trenlerin %20’si başka imalatçılar tarafından üretilmiştir.

Alstom, performansa yönelik bakım, modernizasyon, parçalar, onarımlar, ağır bakımlar ve destek hizmetlerinde uzman ve uzun vadeli bir partner olarak; tren sahiplerine, işletmecilere, altyapı yöneticilerine ve bakımcılara servis hizmetleri etkinliğini ve verimliliğini geliştirme fırsatı sağlıyor.

Alstom’un öngörücü bakım çözümü: HealthHub

Öngörücü bakım, arızaların meydana gelmeden belirlenmesi ve bakım görevlerinin ne zaman yapılacağının tahmin edilmesi amacıyla, kullanımda olan ekipmanın durumunun tespit edilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan yöntem ve araçları temel alır.

Öngörücü bakım, izleme ve veri toplama (titreşim analizi, yağ analizi, sıcaklık basıncı, voltaj, vb.) yoluyla, doğru zamanda doğru bilgiler sağlayarak bakım işlemlerinin uygun şekilde planlanmasını ve böylece ekipmanlardaki beklenmedik arızaların önüne geçilmesini sağlar.

Zaman içerisinde gitgide daha güçlü hale gelen bilgisayarlar sayesinde depolama kapasitesinde artış, işlemci performanslarının geliştirilmesi, daha küçük sensörler ve daha düşük maliyetler hayata geçirildi. Bu küresel trend, veri hacminde bir büyümeye imkan vererek, veri iletişimi, paylaşımı ve analizini kolaylaştırdı.

Alstom’un öngörücü bakım çözümü HealthHub; izleme sistemleri sayesinde, demiryolu araçlarının, altyapının ve sinyalizasyonun durumlarının otomatik olarak belirlenmesini ve tamir edilmesi veya değiştirilmesi gereken her türlü komponentin ve bunların değiştirilme tarihlerinin tespit edilmesini mümkün kılar. HealthHub bu nedenle “pit stop” yaklaşımını destekler; yani, tren depoya geldiğinde her şey hazırdır, doğru sayıdaki malzeme doğru zamanda getirilmiştir ve bakım personeli çabuk hareket eder, böylece filonun kullanılabilirliği artırılır.