Tarihte Bugün : 1 Ocak 1920 Yahşihan’da Demiryolu Taburu kuruldu…tarihte bugun 1 ocak 1920 yahsihanda demiryolu taburu kuruldu 4
tarihte bugun 1 ocak 1920 yahsihanda demiryolu taburu kuruldu 4

Tarihte Bugün
1 Ocak 1920 Yahşihan’da Demiryolu Taburu kuruldu. Eskişehir’e ve Afyon’a gönderilen tabur, Kütahya muharebelerinde ordunun Sakarya’ya çekilmesi ile Eskişehir’in boşaltılmasını 20 makine ve 500 vagonla sağladı.
1 Ocak 1921 Yozgat Elmadağ’da kurulan ilk Demiryol Birliği tabur haline getirilerek Yahşihan’a nakledildi. Tabur, daha sonra Eskişehir’e ve oradan Afyon’a nakledilecektir.
1 Ocak 1923 Sarıkamış-Kars-Kızılçakçak hattı Nafia Vekâleti Demiryollar ve Limanlar Genel Müdürlüğü’ne bağlandı.
1 Ocak 1937 Şark Demiryollarının satın alınmasından sonra hükümet idaresinde ilk tren Sirkeci’den Edirne’ye hareket etti. Açılış dolayısıyla İstanbul ve Edirne’de tören yapıldı.
1 Ocak 1942 Bismil-Sinarı hattı açıldı.
1 Ocak 1944 Tavşanlı-Tunçbilek hattı satın alındı.
1 Ocak 1948 Fevzipaşa-Nusaybin (381km) ve Derbesiye-Mardin hattı (24 km) 7 Nisan 1934 anlaşmasına uygun olarak Cenup Demiryolları Türk AŞ tarafından işletildi. İmtiyaz süresi bitti ve Devlet Demiryolları’na devredildi. Bu hatlar 1912-17 arasında yapıldı.
1 Ocak 1951 Hasankale-Horasan (45 km) hattı işletmeye açıldı.
1 Ocak 1978 Demiryol Meslek Okulu Mezunları Derneği Mesleki Kültürel ve Sosyal Dayanışma Dergisi DE-MOK Ankara’da açıldı.

Demiryolu Haber özetleri

Tarihte Bugün : 14 Mart 1930 Bernde Akdolunan Beynelmilel Demiryolları… Tarihte Bugün 14 Mart 1930 Bern'de akdolunan Beynelmilel Demiryolları Anlaşması’nın tasdikine dair 1673 sayılı kanun çıktı.
Tarihte Bugün : 3 Ocak 1920 Bu yıl sonlarında işletme… Tarihte Bugün 3 Ocak 1920 Bu yıl sonlarında işletme müdürü 100, servis müdürleri 40-50, istasyon ve katar şefleriyle bürolarda çalışan memurlar 20-25 ...
18 Ocak 1909 Bağdat Demiryolu Hakkında Soru Önergesi 18 Ocak 1909 tarihinde Mebusan Meclisi'nde Bağdat Mebusu İsmail Hakkı tarafından Bağdat demiryolu hakkında soru önergesi verildi. Meşrutiyet Meclisi ,...
Tarihte Bugün : 23 Eylül 1856 Türk Demiryolu Tarihte Bugün 23 Eylül 1856 Türk Demiryolu tarihi 1856 yılında başlar. İlk demiryolu hattı olan 130 km'lik İzmir - Aydın hattına ilk kazma bir İngiliz...
Tarihte Bugün : 22 Haziran 1953 Devlet Demiryolları ve Limanları Genel Müdürlüğü… Tarihte Bugün 22 Haziran 1953 Devlet Demiryolları ve Limanları Genel Müdürlüğü, TCDD İşletmesi adıyla iktisadi devlet teşekkülü oldu.
Tarihte Bugün : 28 Eylül 1920 Edremit Körfezi’nden başlayıp… Tarihte Bugün 28 Eylül 1920 Edremit Körfezi’nden başlayıp Akçay-Havran yolu ile Palamutluk’a uzanacak demiryolu yapımının Balya Madeni Müdürü Yorgî Ra...
Tarihte Bugün : 27 Ağustos 1914 Anadolu Bağdat Demiryolu Tarihte Bugün 27 Ağustos 1914 Anadolu Bağdat Demiryolu’nda Sumike-İstabolat (57 km) hattı açıldı. 27 Ağustos 1922 Büyük Taarruz sırasında düşmanca tah...
Tarihte Bugün : 30 Aralık 1894 Eskişehir-Kütahya (76,9km) hattı… Tarihte Bugün 30 Aralık 1894 Eskişehir-Kütahya (76,9km) hattı işletime açıldı. Hat, 31 Aralık 1928′de devlet tarafından satın alındı.
Tarihte Bugün : 27 Aralık 1882 Mersin-Adana hattı imtiyaz… Tarihte Bugün 27 Aralık 1882 Mersin-Adana hattı imtiyaz talebini Nafia Nezareti tekrar Başvekalete gönderdi.
Tarihte Bugün : 14 Ocak 1940 Hicaz Demiryolları’nda başmühendis olarak çalışan… Tarihte Bugün 14 Ocak 1919 Hadımköy-Kuleliburgaz demiryolu istasyonları Yunanlılar tarafından işgal edildi. 14 Ocak 1920 Fransızlar, Şark (Rumeli) Dem...
Tarihte Bugün : 4 Ağustos 1871 Devlet teşebbüsü ilk demiryolu hattı… Tarihte Bugün 4 Ağustos 1871 Devlet teşebbüsü ilk demiryolu hattı Haydarpaşa-İzmit demiryolu yapımına başlandı. 4 Ağustos 1895 Çöğürler-Afyon (74 km) ...
Tarihte Bugün : 25 Ocak 1884 Hicaz Vali ve Kumandanı… Tarihte Bugün 25 Ocak 1884 Hicaz Vali ve Kumandanı Osman Nuri Paşa, “İstikbalde Ceziret’ül-Arab ve Hicaz ve Yemen Islahatı başlıklı layihasını Padişah...
Tarihte Bugün : 12 Aralık 1901 Ziraat Bankası Hicaz Demiryolları… Tarihte Bugün 12 Aralık 1901 Ziraat Bankası Hicaz Demiryolları kredi vermeye başladı. Banka 1908′e kadar toplam 480 bin lira kredi sağladı. Hicaz Demi...
Tarihte Bugün : 12 Şubat 1851 Mısır Valisi Abbas Tarihte Bugün 12 Şubat 1851 Mısır Valisi Abbas Paşa, İskenderiye-Kahire Hattını yapma imtiyazını İngiltere'ye verdi. Babıâli’nin onayı alınmadan veril...
Tarihte Bugün : 7 Nisan 1917 Lavvrence’in komuta ettiği… Tarihte Bugün 7 Nisan 1917 Lavvrence'in komuta ettiği bedevilerle birlikte 13 Mısırlı topçu erinden kurulu bir müfreze, Müderric-Hediyye arasında bulu...
Tarihte Bugün : 26 Kasım 1935 Demiryolu Isparta’ya ulaştı Tarihte Bugün 26 Kasım 1935 Demiryolu Isparta’ya ulaştı.
Tarihte Bugün : 10 Haziran 1929 Samsun Sahil Demiryolları Hisse… Tarihte Bugün 10 Haziran 1929 Samsun Sahil Demiryolları Hisse senedatının mubayaasına dair 1524 sayılı kanun çıktı.
Tarihte Bugün : 10 Nisan 1921 241 numaralı emirle, Kâğıthane-Karadeniz Sahra Hattı… Tarihte Bugün 10 Nisan 1921 241 numaralı emirle, Kâğıthane-Karadeniz Sahra Hattı Kumandanlığı’nın Kâğıthane binalarında Zabitan Şömendifer kursu açıl...
Tarihte Bugün : 27 Ocak 1906 Hicaz Demiryolu İşletme İdaresi kurularak inşaat… Tarihte Bugün 27 Ocak 1906 Hicaz Demiryolu İşletme İdaresi kurularak inşaat işleri ile işletme birbirinden ayrıldı. Bu tarihe kadar Hicaz Demiryolunda...
29 Haziran 1933 Sivas-Erzurum demiryolu yapımı için… Tarihte Bugün 29 Haziran 1933 Sivas-Erzurum demiryolu yapımı için sözleşme imzalanması. 29 Haziran 1969 Doğu Ekspresi Erzurum'a kadar dizel lokomotifl...

Hızlı Tren HaberleriBenzer Raylı Sistem Haberleri

İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.