Karayolu ve Demiryoluyla LPG İthali, İhracı ve Transiti Yapılabilecekkarayolu ve demiryoluyla lpg ithali ihraci ve transiti yapilabilecek
karayolu ve demiryoluyla lpg ithali ihraci ve transiti yapilabilecek

LPG’nin karayolu veya demiryoluyla ithaline, ihracına ve transitine imkan veren hukuki düzenleme yürürlüğe girdi.

715 Sayılı Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KARARIN ADI DEĞİŞTİ
Karardaki ilk değişiklik, kararın adında gerçekleşti. Buna göre söz konusu düzenlemenin adı bundan böyle “Ham Petrol ve Bazı Petrol Ürünlerinin Karayolu veya Demiryolu ile İthali, İhracı ve Transitine İlişkin Karar” oldu.

TÜM PETROL ÜRÜNLERİ KAPSAMA GİRDİ
Kararın “Amaç” başlıklı 1 maddesi ve “Kapsam” başlıklı 2 maddesinde yapılan değişikliklerle düzenlemenin kapsamı; ham petrol ve jet yakıtı dışındaki bütün petrol ürünlerini de kapsayabilecek şekilde genişletildi.

Kararın “Tanımlar” başlıklı 3 maddesindeki değişiklikle LPG kavramı da açıkça Karar kapsamında anılmış oldu. Söz konusu maddenin (ç) bendi aşağıdaki gibi ifade edildi.

“ç) Ürün: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde sayılan ham petrol ve akaryakıt ürünleri ile 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2’nci maddesinde tanımlanan sıvılaştırılmış petrol gazlarını (LPG) ifade eder”.

BAKANLIĞIN İZİN VERME YETKİSİ ARTIK LPG’Yİ DE KAPSIYOR
Kararın “Genel esaslar” başlıklı 4. maddesinin birinci fıkrası da sadeleştirildi ve Bakanlığın acil ve gerekli görülen hallerde karayolu ve demiryoluyla ithalat, ihracat veya transit izni vermeye yetkili olduğu belirtildi. Söz konusu değişikliği okumak için tıklayın. (EnerjiGünlüğü)

Reklamlar

Hızlı Tren Haberleriİlk yorum yapan olun

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.