Osmaneli İstasyonuna İhata Yapılması

Osmaneli Istasyonu
Osmaneli Istasyonu

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü
Osmaneli İstasyonuna İhata Yapılması
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı: T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Gar Binasi 3.Kat Komisyon Bürosu 4 34716 Haydarpaşa – KADIKÖY / İSTANBUL
c) Telefon numarası: 2163378214
ç) Faks numarası: 2163378214
d) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Ünsal KORALAY Servis Müdür Yrd.
Madde 2 – İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu işin/alımın;
a) Adı: 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MODERNİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ OSMANELİ İSTASYONUNA 7 İŞ KALEMİNDEN OLUŞAN İHATA YAPILMASI YAPIM İŞİ
b) Türü: Yapım işleri
c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): 2021E01-159213-170510 ( – Osmaneli İstasyonu İhata Yapım İşi)
d) Kodu:
e) Miktarı:
TCDD 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MODERNİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI Haydarpasa-Ankara Hattı Km 195+358 Osmaneli İstasyonu Haydarpasa-Ankara Hattı Km 181+292 Mekece İstasyonu
7 İPOZ KALEMİNDEN OLUŞAN İHATA YAPILMASI YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: 1 BÖLGE MINTIKASI
Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler
3.1.
a) İhale kayıt numarası: 2021/386215
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 03.08.2021
Saat: 14:00
ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Gar Binası Asma Kat Haydarpaşa/Kadıköy/ İSTANBUL

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Armin

sohbet

    İlk yorum yapan olun

    Yorumlar