İzmit Tramvay İhalesi Sayıştay Raporunda!

izmit tramvayinin ihalesi sayistay raporunda
izmit tramvayinin ihalesi sayistay raporunda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Sayıştay raporlarına İzmit tramvayı Akçaray’ın Şehir Hastanesi uzatım ihalesi de girdi. Denetçiler ihalesi süresi gereği acele gözükmeyen tramvay uzatımı için işin acelesi öne sürülerek pazarlık usulü ihale yapılmasını usulsüzlük olarak raporlarına kaydetti.

Bağımsızkocaeli’de yer alan habere göre; “Sayıştay 2020 raporları açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın raporlarında Kocaeli’de yapımı bir süre önce büyükşehir tarafından bakanlığa devredilen Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı da yer aldı. Denetçiler söz konusu tramvay hattı için yapılan ihalenin pazarlık usulü ile yapılmasının usüle aykırı olduğunu tespit etti. Sayıştay raporlarında konu ile ilgili şu ifadeler yer aldı: “AYGM tarafından 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (b) bendine göre pazarlık usulüyle ihalesi yapılan Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Yapım İşi ve Bursa Emek Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı ve Elektromekanik İşlerinin ihalelerinin Kanun’da öngörülen pazarlık usulü ihale yapılması şartlarını sağlamadıkları gerekçesiyle idari yargı tarafından iptal edildiği tespit edilmiştir.

YENİ HAT DEĞİL, UZATIM

AYGM Kentiçi Raylı Sistemler Yapım Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Yapımı İşi, 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (b) bendine göre pazarlık usulüyle ihale edilerek sözleşmeye bağlanmıştır. Yapım işine ait ihale onay belgesinde, yapım işinin halihazırda bulunan tramvay hattının uzatması niteliğinde olduğundan yapım tekniği açısından özellik arz ettiği ve şehir hastanesine erişimi sağlaması nedeniyle ivedi olduğu ve önceden öngörülemeyen durumun oluştuğu gerekçeleriyle pazarlık usulü ile ihaleye çıkılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

DAVET EDİLMEYEN ŞİRKET DAVA AÇTI

Söz konusu işin Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesinde sayılan şartları taşımadığından pazarlık usulüyle ihale edilemeyeceği gerekçesiyle ihalenin iptali istemiyle Ankara 3. İdare Mahkemesinde ihaleye davet edilmeyen bir şirket tarafından dava açılmış ve Ankara 3. İdare Mahkemesinin 29.12.2020 tarihli kararı ile ihalenin iptaline karar verilmiştir. Söz konusu kararda, pazarlık usulünün uygulanabilmesi için Kanun’da aranan şartlardan olan ivedilikten kastın, sadece ihale sürecinin bir an önce sonuçlandırılması olmadığı, ihale edilen yapım işinin bir an önce bitirilmesi şartının da sağlanması gerektiği, dava konusu işin bitirilme süresinin 730 gün olarak belirlenmesinin işin ivediliği ile bağdaşmadığı, niteliği gereği kısa sürede tamamlanması gereken yapım işinin 2 yıl gibi uzun bir sürece yayıldığı, 4734 sayılı Kanun’un 21/b maddesindeki şartların ve ivedilikten kastın ihale konusu işin acilen bitirilmesi olarak anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.

ZAMAN KAYBI DOĞURACAK

Bakanlık tarafından pazarlık usulü ihale koşulları sağlanmadığı halde, pazarlık usulü ile ihale edilerek sözleşmeye bağlanan yukarıda bahsedilen yapım işlerinin yer teslimleri yapıldıktan sonra mahkeme kararıyla ihalelerin iptaline karar verilmiştir. Bu işlerin yeniden ihale edilmesi gerektiği gibi, kurulan şantiyelerin kaldırılması ve tasfiye işlemlerine ilişkin diğer işlemlerin de yeni sorunlar ve zaman kayıplarını doğuracağı öngörülmektedir. Bu zaman kaybı da işlerin pazarlık usulü ihale edilmesiyle, temel ihale usulleri ile ihale edilmesi arasındaki süre farkından çok daha fazla bir zaman gerektirdiği değerlendirilmektedir. Bu itibarla, işlerin istisnai bir ihale usulü olan pazarlık usulüne göre ihale edilebilme şartları oluşmadığı durumlarda temel ihale usullerinin kullanılması gerekmektedir.”

Rail Industry Show Armin sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar