B70 Beton Travers Satın Alınacaktır

ihale ilani b beton travers alimi isi
ihale ilani b beton travers alimi isi
Abone Ol  


B70 Beton Travers Satın Alınacaktır
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

235.000 adet B70 Beton Travers mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/877914
1-İdarenin
a) Adı : T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE STOK KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 ALTINDAĞ/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3125204311-4351 – 3125206211
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 235.000 adet B70 Beton Travers
b) Niteliği, türü ve miktarı :
235.000 adet B70 Beton Travers Temini
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Poz 1 Sincan Batı Demiryolu Bağlantı Hatları Üstyapı İşleri 15.000 adet Sincan 15.000 Poz 2 Akhisar-Balıkesir 155.000 adet Kapaklı 43.000 Kırkağaç 55.000 Çukurhüseyin 57.000 Poz 3 Hacıkırı-Çiftehan 65.000 adet Hacıkırı 20.000 Pozantı 25.000 Çiftehan 20.000
ç) Süresi/teslim tarihi : Poz 1 Sincan Batı Demiryolu Bağlantı Hatları Üstyapı İşleri için: 1.Parti : 15.000 adet : 60 takvim günü Poz 2 Akhisar-Balıkesir pozu için: 1.Parti : 57.000 adet : 60 takvim günü 2.Parti : 55.000 adet : 60 takvim günü 3.Parti : 43.000 adet : 60 takvim günü Poz 3 Hacıkırı-Çiftehan pozu için: 1.Parti : 35.000 adet : 40 takvim günü 2.Parti : 30.000 adet : 40 takvim günü Her partinin Fabrikada muayene ve kabul işlemlerinin yapılarak olumlu olarak tamamlanmasını müteakip TCDD tarafından yükleniciye sevk yerleri bildirilecek ve bu bildirimi takip eden tarihten itibaren 45 takvim günü içerisinde traversler TCDD’ce belirtilen sevk yerlerine yüklenici firma tarafından nakliyeleri yapılarak teslim edilecektir. Traverslerin şantiye sahalarındaki istasyonlara nakliyeleri tamamlanıp, TCDD elemanlarınca tutanak altına alınacaktır. Bu işlem Poz 1, Poz 2 ve poz 3 içinde aynı şekilde yapılacaktır. (Teslim yerindeki boşaltma ve istifleme yükleniciye aittir. ) Yabancı isteklilerde Gümrük işlemleri: (KDV Hariç) gümrük vergisi dahil oluşacak tüm masraflar, gümrükleme esnasında oluşması halinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) bedeli, vergi, resim, harç, demuraj, ardiye ve ordino giderleri yükleniciye ait olmak üzere, mal mukabili olarak İdare tarafından verilecek yetki belgesine istinaden, Yüklenicinin belirleyeceği Gümrük Müşavirliği tarafından yapıldıktan sonra nihai teslim yeri olan istasyonlara teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.01.2022 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 3.kat 4052 no.lu oda

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

İlk yorum yapan olun

Yorumlar