Kültür ve Turizm Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı Alımı Yapacak

kultur ve turizm bakanligi surekli isci alacak
kultur-ve-turizm-bakanligi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel idare Hizmetleri sınıfından münhal Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olanlar arasından giriş sınavı ile 5 (Beş) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZ

GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş Sınavına katılmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için KPSS P-48 puan türünden 80 (Seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla en yüksek puan almış 75 (Yetmişbeş) kişi içerisinde yer almak (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir).

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı genel şartları taşımak.

c) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan birisini bitirmiş olmak.

ç) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak.

d) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

e) Müfettiş yardımcılığı sınavına daha önce birden fazla katılmamış olmak.

GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSU

2.1. Giriş Sınavı için başvurular, 18.07.2022 tarihinden 27.07.2022 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Postayla ve diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2.2. Giriş Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

2.3. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumludur.

Benzer Reklamlar

İlk yorum yapan olun

Yorumlar