Tapu Devri Nasıl Yapılır? Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tapu Devri Nasil Yapilir Gerekli Belgeler Nelerdir
Tapu Devri Nasıl Yapılır Gerekli Belgeler Nelerdir

Mal edinmek ya da aileden miras kalan bir taşınmaz mülkün resmi olarak sahibi olmak için tapu gereklidir. Bir toprağın, arazinin ya da arsanın bir kısmına ya da tamamına yapılmış bir yapının sahiplerini gösteren resmi belge tapu olarak isimlendirilir. Taşınmaz mülklerin el değiştirmesine ise tapu devri denir.

Tapu Devri Nasıl Yapılır?

Tapu devri için öncelikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Randevu Sistemi üzerinden randevu oluşturulması gerekir. Randevuya giderken gerekli evraklar da hazır olmalıdır. Evrak teslimini takiben işlemi gerçekleştiren kişinin sistemde kayıtlı iletişim numarasına tapu harcı ile tapu döner sermeyesi için mesaj gelir. Ödeme işlemlerinin ardından Tapu Müdürlüğüne gidilerek süreç tamamlanır.

Tapu Devri İçin Gerekli Belgeler

 • Tapunun aslı veya fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (T.C. kimlik numarası net bir şekilde görünmelidir.)
 • İlgili belediyeden alınmış gayrimenkulün rayiç bedeli gösteren belge
 • Tapu işlemlerini gayrimenkul danışmanı ya da yetkilendirilen herhangi birisi yapacaksa vekaletname
 •  Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) belgesi​

Tapu devri tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilecekse ilave olarak:

 • Vergi levhası aslı veya fotokopisi
 • İmza sirküleri
 • Son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği
 • Taşınmaz mallarla ilişkili yetki ve yetkililerin kimlik bilgilerinin bulunduğu yetki belgesi
 • Tapu işlemlerini gayrimenkul danışmanı ya da yetkilendirilen herhangi birisi yapacaksa vekaletname

Tapu Vekaleti Verirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tapu vekaleti noterde düzenlenirken, tapu devrinin kapsamı açık ve net ifade edilmelidir. Örneğin vekalet satış işlemi için yapılıyorsa “gayrimenkul satışı” belgede yer almalıdır. Hangi işlemin yapılacağı açıkça belirtilmediği durumlarda Tapu ve Kadastro Müdürlükleri işlem yapmama yetkisine sahiptir.

Kapsamın yanında vekaletnamenin sınırları da belirlenmelidir. Tapu devri yapılacak taşınmaz malı açık adresi, parsel numarası vb. bilgiler evrakta mutlaka yer almalıdır.

Tapu vekaletlerinde süre de belirtilmelidir. Aksi durumda vekalet süresiz geçerli kalabilir. Bu sebepten kaynaklı bir sorun yaşamamak için süre sınırını da evrak içerisinde belirtmelisiniz. Süre belirtmeyi atladıysanız vekaletnameyi sonu erdirmek için notere başvuru yapabilirsiniz.

Masrafsız Tapu Devri Nasıl Olur?

Masrafsız tapu devri yapmak için de tapu dairesine başvurmak gereklidir. Tapu dairesi tarafından yapılan devir işlemleri, iki taraf arasındaki satışların dışında gerçekleştirilir. Satış olmadan tamamlanan tapu devrine “Tabu Hibesi” denir.

Masrafsız tapu devri gerçekleştirmek isteyen kişiler için gerekli belgeler:

 • Bağışlanması planlanan taşınmaza ait tapu kaydı
 • Konutu bağışlayan ve konut bağışlanan kişilere ait fotoğraflı kimlik belgeleri
 • Bağışlayan için bir adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)
 • Bağışı kabul eden kişi için iki adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)
 • Taraflardan birinin ya da her ikisinin de vekil olması

Eşe Bedelsiz Tapu Devri Nasıl Yapılır?

Eşler arasında tapu devir işlemleri bedelsiz olarak yapılabilir. Eşlerin ortak kararıyla yapılan devirler çoğunlukla tapu satışından ziyade tapu bağışı olarak değerlendirilir. Tapu bağış sistemi, bir malın mülkiyetinin herhangi bir bedel beklenmeden başka birisine devredilmesidir.

Eşe bedelsiz tapu devri için istenen belgeler:

 • İşleme konu olan taşınmaz mala ait tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirten belge veya malikin sözlü beyanı
 • Her iki tarafın fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numaraları
 • İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise vekaletname

Benzer Reklamlar

İlk yorum yapan olun

Yorumlar