İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 İtfaiye Eri ve 6 Zabıta Memuru Alımı Yapacak

Istanbul Buyuksehir Belediyesi Itfaiye Eri ve Zabita Memuru Alimi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 İtfaiye Eri ve 6 Zabıta Memuru Alımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 25 Temmuz 2022 tarihinde resmi gazetede yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre İBB, İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru alımı yapacak! Aşağıda belirtilen şartları taşıyan adaylar arasından 61 İtfaiye eri, 6 Zabıta memuru olmak üzere toplam 67 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

İBB memur alımı başvuruları 05 Eylül 2022 – 09 Eylül 2022 tarihleri arasında “www.turkiye.gov.tr/ibb-is- basvurusu” adresi üzerinden elektronik ortamda online olarak yapacaklardır.

Peki, İBB itfaiye eri ve zabıta memuru alımı için adaylardan istediği şartlar nelerdir? İBB memur alımı başvuruları nereye ve nasıl yapılacak? İşte detaylar…

İBB 25 Temmuz 2021 tarihinde ilan.gov.tr adresinde 67 sözleşmeli personel alımı için yayınladığı ilanda “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, münhal 61 adet İtfaiye Eri ve 6 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapılacaktır.” denildi.

Alım yapılacak mesleklerde aranan nitelikler şöyledir;

İtfaiye Eri Alımı Aranan Nitelikler

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak.

En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

KPSS P93’den en az 70 puan almış olmak.

Zabıta Memuru Alımı Aranan Nitelikler
Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler önlisans programlarının birinden mezun olmak.

KPSS P93’den en az 70 puan almış olmak.

Bay-bayan adaylar.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

İlan edilen boş itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak,

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması, (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları, (22/9/1992 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

İtfaiye Eri kadroları için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

İtfaiye Eri kadroları için 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Sınava girmek isteyen adaylar,  turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir.

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi. (1 adet)

2020 KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu internet çıktısı (1 adet)

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

Sürücü belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, (1 adet)

Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet)

Başvurular elektronik ortamda tamamlanacak olup adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir. Boy ve kilo ölçümü esnasında BAŞVURU FORMU dışında fiziki olarak herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

Adaylar, 5/9/2022 – 9/9/2022 tarihleri arasında http://www.turkiye.gov.tr/ibb-is- basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Adaylar, uygulama sınavına girmeden önce tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. Başvuru esnasında beyan ettikleri boy ve kilo şartını taşımayan adaylar, uygulama sınavına alınmadan elenecektir. Ayrıca bu adaylar için gerçeğe aykırı beyan yaptıkları nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.

İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar

KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı oranında aday yazılı ve uygulamalı (İtfaiye Eri kadroları için 305, Zabıta Memuru kadroları için 30) sınava çağrılacaktır.

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınavların yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip 19/9/2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı genel ağ sayfasında (ibb.gov.tr) ilan edilecektir.

Başvuruları kabul edilip sınavlara çağrılan adaylara Başkanlığımızca düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınavların yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir. Sınavlara girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine  turkiye.gov.tr üzerinden erişebilecektir. Bu belge sınavlara girişte ibraz edilecektir.

Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Benzer Reklamlar

İlk yorum yapan olun

Yorumlar