Hesap Uzmanı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur? Hesap Uzmanı Maaşları 2022

Hesap Uzmani Nedir Ne Is Yapar Nasil Olunur Hesap Uzmani Maaslari
Hesap Uzmanı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur Hesap Uzmanı Maaşları 2022

Hesap uzmanı, Maliye Bakanlığı adına büyük işletmelerin dış kamusal denetimlerini yapar.

Hesap Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Gelir Kanunlarının verdiği yetkiye dayanarak gerçek kişi ve kurumların vergi incelemesini yapmak,
 • Vergi kanunları, Vergi Usul Kanunu ve diğer kanunların yetki verdiği her türlü vergi tekniğiyle ve vergi suçlarıyla ilgili inceleme, kontrol ve diğer işlemleri yapmak,
 • Kamu Teşebbüsleri ve Devletin ilgili bulunduğu diğer müessese ve derneklerde Maliye Bakanının gerekli göreceği vergi dışı incelemeleri yapmak,
 • Mükellefleri yetiştirmek ve aydınlatmak amacı ile konferans ve eğitim düzenlemek,
 • Vergi sistem ve tekniğinin geliştirilmesi, uygulamadaki tereddüt ve aksaklıkların giderilmesi hususunda araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,
 • Hesap Uzmanları Kurulu Sınav Komisyonu, diğer komisyon ve komitelere katılmak,
 • Çalışmalar esnasında mali hükümlere dair düzenlenmesi, değiştirilmesi ve açıklanması gerekli görülen hususlara dair görüşleri Başkanlığa iletmek,
 • Maliye Bakanının isteği doğrultusunda; iktisat, mali denetim, maliye ve işletmecilik alanlarında teknik araştırma ve etüdler yapmak,
 • İlgili Makamlar tarafından yetkili kılınmak suretiyle soruşturmalar ve bilirkişi incelemeleri yapmak.

Nasıl Hesap Uzmanı Olunur?

Hesap uzmanı olmak için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek gerekmektedir;

 • Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İşletme, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve ilgili bölümlerden lisans derecesi ile mezun olmak,
 • Hesap Uzman Yardımcısı sıfatıyla üç yıllık staj dönemini tamamlamak,
 • Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen yazılı ve sözlü Hesap Uzmanlığı Yeterlik Sınavına girmek ve atanmak.

Hesap Uzmanında Olması Gereken Özellikler

Hesap uzmanın öncelikli olarak, matematiksel düşünme ve analitik becerilere sahip olması beklenir. Meslek profesyonellerinde aranan diğer nitelikler şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Dikkat ve disiplin sahibi olmak,
 • Ekip çalışması ve yönetimine yatkınlık göstermek,
 • Yoğun stres altında çalışabilmek ve etkili karar verebilmek
 • Problem çözme yeteneği sergilemek,
 • Etkin iletişim kurma yeteneğine sahip olmak,
 • Düzenli ve detaycı çalışma becerisi sergilemek,

Hesap Uzmanı Maaşları 2022

Hesap Uzmanı poziyonunda çalışanların kariyerlerinde ilerledikçe çalıştıkları pozisyonlar ve aldıkları ortalama maaşlar en düşük 5.500 TL, ortalama 7.370 TL, en yüksek 10.970 TL.

Benzer Reklamlar

İlk yorum yapan olun

Yorumlar