Metro Aracı Satın Alınacaktır

Metro Aracı Satın Alınacaktır
Metro Aracı Satın Alınacaktır

Metro Aracı Satın Alınacaktır
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI, AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kadıköy-Kaynarca-Sabiha Gökçen ve Pendik-Sabiha Gökçen Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 100 Adet Metro Aracı Temini Ve İşletmeye Alma İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/254417
1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI, AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası, Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:2 Bakırköy/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 0212 449 5960 – 021 2449 4180
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Kadıköy-Kaynarca-Sabiha Gökçen ve Pendik-Sabiha Gökçen Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 100 Adet Metro Aracı Temini Ve İşletmeye Alma İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
25 Set (4 araçlı) Metro Dizisi, Toplam 100 Adet Metro Aracı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İdarece İstanbul’da gösterilecek ray üstü teslim noktası
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin İmzalanmasına müteakip 5 gün içinde işe başlanılacaktır.100 adet aracın tamamının sahaya getirilmesi 32 (otuziki) ayda tamamlanacaktır. 1. 1. (birinci) tren setinden 25. (yirmibeşinci) tren setine kadar olan sahaya getirme işlemi; işe başlama tarihinden itibaren en geç 20. (yirminci) ayda ilk tren setinin sahaya getirilmesi ile başlayacak ve en geç 32. (otuzikinci) ayda son tren setinin sahaya getirilmesiyle tamamlanmış olacaktır. 2. İlk ve son tren seti arasında bulunan 23 tren dizisinin sahaya getirilme tarihleri, Yüklenicinin sunacağı ve İdarenin onaylayacağı iş programına uygun olarak belirlenecektir. 3. Son tren setinin sahaya getirilmesi sonrasında teslimata (geçici kabule) hazır hale getirilebilmesi adına Yüklenici tarafından yapılacak testler için 30 (Otuz) gün, trenlerle gerçekleştirilecek sinyalizasyon sistemi testleri için 45 (Kırkbeş) gün ve deneme işletmesi için 15 (Onbeş) gün olmak üzere toplamda 90 (Doksan) günlük süre kullanılacaktır. 4. İdarenin kısmi kabul kararı alması halinde de yukarda belirtilen sürelere uygun olarak iş programı hazırlanarak İdarenin onayına sunulacaktır. Saha testleri ve Deneme işletmesi ile ilgili koşullar Sözleşme ve teknik şartnamenin ilgili maddelerinde açıklanmıştır. Yüklenici detaylı iş programını ve nakit akış diyagramını İdarenin işe başlama talimatına müteakip 30 (otuz) takvim günü içinde İdare onayına sunacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin İmzalanmasına müteakip 5 gün içinde işe başlanılacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.04.2023 – 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Salonu, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Günceleme: 01/05/2023 13:47

Benzer Reklamlar