Marmaray Bahçeşehir’e uzatılsın önerisi gündemdeCHP İstanbul İl Genel Meclis Üyesi Gökhan Gümüşdağ’ın hazırladığı ve CHP’li İsmail Çelebi’nin imzaladığı‚ “Marmaray kapsamında yenilenmekte olan Sirkeci-Halkalı tren hattına ilave olarak Altınşehir‚ Ispartakule‚ Bahçeşehir ve Boğazköy istasyonlarının da ilave edilmesinin araştırılması ve uygun bulunması durumunda bu istasyonların yeni planlara ilave edilmesi için ilgili kuruma görüş bildirilmesi hakkında” konulu yazılı önerge oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi. CHP’li Gökhan Gümüşdağ‚ Altınşehir‚ Ispartakule‚ Bahçeşehir ve Boğazköy yerleşimlerinde on binlerce insanın ikamet ettiğini‚ kurulacak banliyö tren hattı üzerinde bazı ilave istasyonlarla vatandaşların merkezi yerlere rahat ulaşacağını söyleyerek önergesinde şunlara değindi;

Altınşehir‚ Ispartakule‚ Bahçeşehir ve Boğazköy’e Banliyö Tren İstasyonları kurulsun‚ onbinlerce vatandaş yararlansın. “Yeni yapılmakta olan Marmaray Projesi kapsamında yenilenmesi planlanan Sirkeci Halkalı banliyö tren hattı üzerinde bazı ilave istasyonların yapılması zorunluluk olmuştur. Uzun yıllar önce yapılan bu hat için başlangıç noktası olarak şehir merkezi olan Sirkeci seçilmiş o zamanın şartlarında şehir dışı kabul edilen Halkalı’ya kadar bu hat götürülmek suretiyle geniş bir vizyon da hat boyu tasarlanmıştır. Bugün gelinen notada ise İstanbul dışa doğru büyümüş ve bu banliyö hattı üzerinde Halkalı’dan sonra Altınşehir‚ Bahçeşehir ve Boğazköy gibi ciddi miktarlarda nüfus barındıran semtler oluşmuştur. Maalesef bu semtlerde yaşayanların şehrin merkezine ulaşımları sadece otobüs ve kendi özel araçları ile yapılmaktadır. Oysaki bu semtler Sirkeci ve Halkalı banliyö hattına o kadar yakındırlar ki bu hatta yapılacak 3 adet ilave tren istasyonu ile on binlerin şehrin içerisine taşınmasını sağlama imkânı vardır”

Edirne’ye giden tren hattı üzerine istasyonlar kurulabilir

“Üstelik bahse konu yeni semtleri içerisinde Edirne’ye gitmekte olan tren ray hattı halen mevcuttur. Dolayısı ile buraya yapılacak ilave istasyonlar için komplike projeler ve uzun yıllara yayılacak türde kamulaştırılmalar yapılmasına da ihtiyaç duyulmayacaktır. Harcanacak makul bir bütçe ile bu istasyonlar yapılabilir ve buralarda yaşayan insanların trafik keşmekeşinden kurtulmaları sağlanabilir. Bu durumun araştırılıp Marmaray projesinde şayet bu yeni yerleşim merkezlerine gidecek ilave istasyonlar düşünülmemiş ise‚ bu istasyonların mutlaka yenilenmekte olan planlara işlenmesine büyük ihtiyaç vardır. Bu konuda gerekli araştırmanın yapılması ve ilgili kurumlara bu konuda görüş bildirilmesini yüce meclisimizden arz ederiz.

Başakşehir Rehberi

Reklamlar