İhale İlanı : Ankara-Eskişehir-Çankırı-Çatalağzı-Kayseri-Karabük illerindeki lokomotif bakım atölyelerinde lokomotif temizliğinin 32 işçiyle 3 ay 12 gün süre ile yaptırılması ihalesi

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İHALELERİ
2.Bölge Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu-Acık Ihale-Hizmet Alimi
Ihale Sorumlu:Basri MELETLİ
Ihale Yöneticisi Telefon:0312 211 14 49
Ihale Yöneticisi Fax:0312 211 12 25
Ilan Tarihi:31.08.2012 00:00:00
Ihale Tarihi:18.09.2012 00:00:00-14.00
ŞartName Bedeli:100
Ihale Usulü:Acık Ihale
Ihale Konusu:Hizmet Alimi
Kayıt No:2012/118978
Mail:bsrmeletli@gmail.com
İHALE İLANI
ANKARA-ESKİŞEHİR-ÇANKIRI-ÇATALAĞZI-KAYSERİ-KARABÜK İLLERİNDEKİ LOKOMOTİF BAKIM ATÖLYELERİNDE LOKOMOTİF TEMİZLİĞİ 32 İŞÇİYLE 3 AY 12 GÜN SÜRE İLE YAPTIRILACAKTIR
TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu :
İhale Kayıt No: 2012/118978
1- İdarenin:
a) Adresi : TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-211 12 25
c) Elektronik Posta Adresi :
İhale konusu hizmetin adı ve süresi : ANKARA-ESKİŞEHİR-ÇANKIRI-ÇATALAĞZI-KAYSERİ-KARABÜK İLLERİNDEKİ LOKOMOTİF BAKIM ATÖLYELERİNDE LOKOMOTİF TEMİZLİĞİNİN 32 İŞÇİYLE 3 AY 12 GÜN SÜRE İLE YAPTIRILMASI
2-
3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4- Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 18/09/2012 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00.- TL bedelle temin edilebilir.
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.


Şartname


Demiryolu Haberleri Ara

İlk yorum yapan olun

Yorumlar