Demiryolu meslekleri (Trafik Kontrolörü)

Trafik Kontrolörü (Seviye 6) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin KuruluĢ, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği TCDD’yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından hazırlanmıştır.
Trafik Kontrolörü (Seviye 6) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.
Trafik Kontrolörü (Seviye 6) trafik sistemlerini kullanarak yönetimine tahsis edilen hat kesiminde, tüm tren ve demiryolu araçlarının trafiğini yöneten, verdiği talimatların yerine getirilmesini denetleyen, plan dışı ve trafiği etkileyen durumlarda öz iradesiyle tren tercihleri ile ilgili kararları veren ve geçici tedbirleri alan trafik yöneticisidir.
Trafik Kontrolörü, bağımsız olarak gerçekleştirdiği işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından ve kalitesinden sorumludur. işlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan olağanüstü durumları ve arızaları ilgililere bildirir. Kendi iş emniyeti ile birlikte yönetimine tahsis edilen hat kesimindeki trafik emniyetini bizzat sağlamak, birlikte çalıştığı kişilerin emniyetine ise katkı sağlamak Trafik Kontrolörünün sorumlukları arasında yer alır.
Trafik Kontrolörü (Seviye 6) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.
Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.


Trafik Kontrolörü hakkında genel bilgiler

 

 


Demiryolu Haberleri Ara

İlk yorum yapan olun

Yorumlar