Raylı Sistemler Kümelenmesi kararlı adımlar ile ilerliyorRaylı Sistemler Kümelenmesi kararlı adımlar ile ilerliyor :Sektörel ve stratejik bir bakış açısı ile uzun vadeli hedefleri dikkate alan, kanaat liderlerinin yönlendirmesi, lider kuruluşların istek, azmi ve yönetimi, birlikte hareket etme arzu ve isteğindeki kuruluşların niyeti ile Raylı Sistemler Kümelenmesi Haziran 2011 tarihinde kurulmuştu. Kuruluşundan bugüne, bölgesel kalkınma ve sektörel gelişim ilkeleri ile, öncelikle bölgemizin devamında kazanılacak kabiliyetlerin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda alacağı iş payı ile ülkemizin hedeflerine ulaşması için çalışan Raylı Sistemler Kümelenmesi (RSK) çalışmalarını belirlenen yol haritasına göre sürdürüyor.
Bölgemizin ve özellikle Eskişehir’in geçmişinden gelen sanayi kabiliyetleri ve birikimleri ile gelişen Raylı Sistemler sektöründe hızlı organize olarak önemli bir pazar payı alması hedefleniyor.
Raylı Sistemler Kümelenmesi ihtiyacın tespitinden, son noktada ömür boyu ürün desteğine kadar, sistem, alt sistem ve nihai ürün üretmeyi, üretimlerini hizmetleri ile ömür boyu desteklemeyi hedefleyerek bütünsel bir yaklaşım ile yapılanmaya çalışıyor. Araştırma ve Geliştirme ile devamında teknoloji geliştirmek için teknoloji geliştirme bölgesi ve üniversiteler ile ortak, ürün geliştirmek için tasarım ve sanayi bileşenleri ile bütünleşen, üretimlerini test ve sertifikasyon süreçleri ile tamamlayacak Araştırma ve Test Merkezi ile tamamlayan bütünleşik bir süreç içinde çalışmayı hedefliyor.
Bu bütünsel bakış açısı ile Raylı Sistemler Kümelenmesi emin ve sağlam adımlar ile bölgenin Raylı Sistemler sektöründe uzun süreli ve kalıcı bir bölgesel güç olması konusunda ilerliyor.
Ulaştırma sektöründeki özellikle ülkemizdeki ihtiyaçlar için, TÜLOMSAŞ’ın bu konudaki vazgeçilmez birikim ve kabiliyetleri, ESO ve OSB içindeki sanayi kuruluşlarının yetişmiş insan gücü ve sektöre uygun altyapıları, özellikle Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerinin sektörel yapılanmaları, URAYSİM Araştırma ve Test Merkezi’nin hayata geçmesi, Hasanbey Lojistik Merkez ve etrafında yer alan Lojistik Merkez ve Raylı Sistemler Endüstri Bölgesi tanımları ile ihtiyaç duyulan bütün bileşenleri karşılayan bir yapı sağlanmış durumdadır.
Bölgemizde kurulacak olan URAYSİM (Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi) hedeflenen yapısı ile çok kısa bir süre içinde bölgemizde tek, benzer merkezlerden kabiliyet olarak altyapı ve fonksiyonları ile önemli şekilde ayrışan yapısı ile uluslararası platformlarda da önemli bir ayrıcalık sağlayacaktır. Bu merkez ile entegre olan Teknoloji Geliştirme Bölgemiz ve sanayi kuruluşlarımız kısa bir süre içinde sektörün önemli bir gücü olmaya adaydır.
Raylı Sistemler Kümelenmesi bu yapı ve yaklaşımı ile önümüzdeki dönem içinde ülkemizde bölgelerin sektörel yapılanmaları ve orta gelir tuzağından çıkış stratejilerine, bölgesel kalkınma ajanslarının hedeflerine uygun, ülkenin 2023 hedeflerine ulaşması için, kalıcı ve sürdürülebilir bir sanayi yaklaşımını gerçekleştirmek adına çalışmalarına devam edecektir.
Neden Kümelenme?
“Rekabetçi ortamlarda, işbirliğinden güç almak…”
Değişen dünya dengeleri, ticaretin ülke sınırlarını aşan kıtalar arası sınırları yok sayan hızı, arz ve talep dengelerindeki bölgesel değişimler yeni yüzyılın en temel bileşeninin vazgeçilmez olarak “ulaşım” olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.
Bu gerçek, dünya genelinde olduğu gibi, ülkemiz ve bölgemizde son yıllarda artan bir şekilde ulaşım altyapı ve yatırımlarının gerçekleşmesi ile karşımıza çıkmaktadır. Türkiye, tarihi boyunca olduğu gibi bu yüzyılda da değişen dünya ekonomisi içinde kıta geçişlerinin vazgeçilmez köprüsü durumundadır. Avrupa ile Asya, Afrika ile kuzey yarımküre arasında gerçekleşecek olan hareket coğrafyamızdan geçecek olan trafik hızına doğrudan bağımlıdır.
Asya kıtasındaki büyük kitlelerin tüketimleri ile bu kıtanın ucuz üretim maliyetleri çok daha dinamik ve hızlı ulaşım ihtiyaçlarını gündeme getirmiştir. Bu gerçek ile, 2000’li yılların başından itibaren doğu Avrupa ve balkanlardan başlayan, Anadolu üzerinden geçen ve orta doğuya uzanan, buradan kuzey Asya ve Afrika’ya geçiş sağlayan entegre projeler hayata geçmektedir.
Bu gelişmeler önemli altyapı yatırımları ile bu altyapı üzerinde hizmet verecek ulaşım sistemlerinde ciddi artan miktarlar için, hız ve verimi sağlayacak yeni teknolojilere olan ihtiyacı beraberinde getirmiştir. İşletme maliyetleri ve verimlilik parametreleri ile, ulaşım tercihlerinde gerek yük gerekse yolcu taşımacılığında demiryolu, önemli bir tercih olarak tekrar yerini almıştır.
Uzun yıllar özellikle yolcu taşımacılığında demiryolu tercih etmeyen Amerika gibi kıtalarda bile tercihlerin demiryoluna doğru geçtiği, bu alanda altyapı ve yatırımların hızlandığı gözlenmektedir. Kent içi ulaşımlarında tercihlerin önemli oranda hafif raylı ve metro sistemlerine yönelmesi de gözden kaçırılmayacak bir gerçektir.
Bütün bu değerlendirmeler doğrultusunda; ulaşım sektörü içinde demiryollarının önümüzdeki dönemin önemli bir ulaşım tercihi ve bu ihtiyaçların karşılanacağı demiryolu sektörünün de önemli bir sanayi olacağı gerçeği ile karşı karşıyayız.
Ülkemiz, son yıllardaki demiryolu yatırımları ile önemli projeler gerçekleştirmeye başlamış, uzun yıllar sahip olduğu ancak altyapısı ve teknolojisi ile günün ihtiyaçlarına tam cevap veremeyen sanayisini geliştirme ve değiştirme çabası içindedir. Gerçekleştirilen önemli projeler ile altyapı eksiklikleri giderilmeye başlanmış, devreye alınan projeler ile ülkemizin proje yapma, bitirme, devreye alma ve işletme kabiliyetleri içe dönük özgüven, dışa dönük olarak ciddi bir güven unsuru oluşturmuştur.
Yurt içi ve bağlantılı yurtdışı projeler ile kent içi ulaşım projeleri sanayinin ilgi ve dikkatini çekmiş, yatırım ve sahip olunan kabiliyetlerin bu sektörlere kaydırılması konusunda önemli girişim ve teşebbüsler oluşmaya başlamıştır.
Bütün bu çerçeve içinde, önemli bazı gerçekleri de unutmamak gerekir. Bu dönemde en önemli parametre, ihtiyaçlara kaliteli ve hızlı çözüm sunabilmektir. İhtiyacı karşılayacak projelerde tercihlerin, hızlı ve bütün bileşenleri ile ihtiyacı karşılayabilen ülke ve kurumlardan karşılandığı görülmektedir. Bir şeyin bir parçasını yapmaktan öte, bir bütünü sunabiliyor olmak önemli bir avantaj haline gelmiştir. Ulaşım araçlarını, bir lokomotif veya hafif raylı aracını bütünüyle yapabiliyor olmak, altyapı projelerine bütünsel teklif verebiliyor olmak, fark yaratabilmek, avantajlı duruma gelmek olmuştur.
Bu gerçek birçok sektörde olduğu gibi birlikte hareket edebilmenin, kümelenerek bütünsel çözümler oluşturabilmenin, rekabetin çok acımasızca gerçekleştiği pazarlarda önemli bir güç olduğunu daha net ortaya koymaktadır.
İşte bu durum, kümelenmenin, birlikte hareket edebilmenin, bir parçaya değil bütüne odaklanmanın, bu sayede fark yaratabilmenin ve rekabetçi ortamlarda işbirliğinden güç almanın, pazarda olabilmek ve kalabilmenin, bu alanda sanayi ve teknoloji sahibi olabilmenin en önemli olgusu olarak önümüzde durmaktadır.
Raylı Sistemler konusunda ülkemiz, özellikle Eskişehir ve bölgesi, coğrafi konumu ve tarihinden gelen birikimleri ile zaten sahip olduğu değerleri ve kabiliyetleri ile sektörün gelişimi için doğal bir bölge konumundadır. Tülomsaş gibi asırları aşan birikim ve kabiliyete sahip kurumunun, şehir ve bölge ile bütünleşmiş yaşayan kültürü, sektörün gelişiminde önemli bir sermaye olarak zaten ortadadır.
Hedef, yeniden oluşan ve gelişen bu pazarda yerimizi alabilmek, sahip olduğumuz sektörel birikimleri günün şartlarına uygun geliştirmek, değişen ihtiyaçları yeni ve özgün teknolojiler ile kazanmak ve bu sayede bölgesel bir sanayi ile sektörel güç oluşturabilmek olmalıdır.
Bu konuda birikim ve kabiliyetleri olan lider kuruluşlarımız ile entegre olan, birbirinin ihtiyaç ve eksikliklerini karşılayabilen, rekabeti dışarı taşıyabilen birliktelikler, kısa süre içinde maddi ve manevi katkıları ile bölgemize önemli bir sinerji kazandırabilecektir.
Özetlenen bu bakış açısı ve uzun vadeli yaklaşım ile kanaat liderlerinin yönlendirmesi, lider kuruluşların istek, azmi ve yönetimi, birlikte hareket etme arzu ve isteğindeki kuruluşların ilk niyeti ile Raylı Sistemler Kümelenmesi Haziran 2011 tarihinde kurulmuştu. Bu platform, üniversitelerimiz ve akademik yetkinliklerin yakın desteği, bu oluşuma katılmak ve bölgesel gücü artırma amacındaki kurumların destek ve beklentisi ile, çalışmalarını büyük bir heyecan ve motivasyon ile yürütmektedir.

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.