Tramvay Tasarım KriterleriTramvay Tasarım Kriterleri :Ekteki dosyada kentçi toplu taşıma sistemleri içerisinde yer alan Tramvay, Cadde Tramvayı, Hızlı Tramvay vb. adlarla anılan Tramvay Sistemlerine ilişkin asgari tasarım kriterleri verilmektedir. Ancak, çalısma alanındaki yerel sartlar, topoğrafik özellikler, tarihi ve doğal sit alanların bulunması gibi etkenlerden kaynaklanan kısıtlılıklarda; alternatif güzergahlar da incelenmiş olmak kaydıyla, hat eğimi ve kurp yarıçapı kriterlerinde farklı değerlerin kullanılması durumunda, gerekçe raporu ile birlikte DLH’nın onayına sunulabilecektir.

Mevcut raylı sistem hatlarının uzantılarının planlanması durumunda ise; Ray Açıklığı, Depo Sahası Ray işleri (betona tespitli veya travers-balastlı hat yapımı) gibi kriterler mevcut sistem özellikleri ile uyumlu olacaktır.

Tramvay Sisteminde tek yönde saatlik yolcu kapasitesi 10.000 ila 15.000 arasındadır.

Enerji gereksinimi katener veya rijid katener şeklinde havai hattan sağlanacaktır. Sistem tasarımı; ekte yer alan ulusal-uluslararası standartlar ile kamu kurum ve kuruluslarının ilgili yönetmelik ve teknik şartnameleriyle uyumlu olacaktır.

Tramvay Tasarım Kriterlerinin devamını BURAYA tıklayarak görebilirsiniz

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.