Demiryolu Ulaştırması İçin Çıkarılması Gereken DüzenlemelerDemiryolu Ulaştırması İçin Çıkarılması Gereken Düzenlemeler :Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının aşağıdaki düzenlemeleri gerçekleştirmesinin kolay olacağını düşünüyoruz. Çünkü Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülke bu düzenlemeleri yaptı. Yaklaşık 10 yıldır da uygulanıyor. Uygulama sürecinde ortaya çıkan sorunlar ortak bir AB platformunda çözümleniyor. Türkiye olarak AB’nin yaşadığı deneyimlerden yararlanarak, kendi şartlarımızı da dikkate alarak hızlı bir geçiş süreci ortamını şimdiden hazırlayabiliriz. Bu düzenleme çalışmaları içinde sektördeki deneyimleri nedeniyle ulaştırma sektörünün, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin düzenleyici kurumlara çok önemli katkıları olacaktır.

YAŞAR ROTA Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi 1- 1017/68/AET, 1370/2007/AT, 1192/69/ AET ve 1108/70/AET sayılı Tüzükler,9 1/440/AET, 95/18/AT, 96/48/AT, 2001/12/AT,2001 /13/AT, 2001/14/AT, 2001/16/AT, 2004/49/AT, 2004/50/AT, 2004/51/AT ve 2007/58 sayılı Direktiflere göre; Rekabete dayalı esaslar çerçevesinde kaliteli, sürekli ve emniyetli demiryolu taşımacılık hizmetinin uygun ücretle kullanıcılara sunulmasına ve Demiryolu altyapısını yönetmek ve demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığı hizmetleri sunmak üzere Türk Demiryolları Kuruluşunun kurulmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesine dair Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun. Adı geçen kanun 1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2- 1017/68/AET ve 1/2003/AT sayılı Tüzüklere göre; Demiryolu taşımacılığında rekabet kurallarının düzenlenmesi dair Demiryolu Taşımacılığında Rekabet Kurallarına İlişkin Düzenleme.

3- 2001/14/AT ve 2004/49/AT sayılı Direktiflere göre; Demiryolu emniyetinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine dair Demiryolu Emniyeti Yönetmeliği.

4- 95/18/AT, 2001/13/AT ve 2004/49/ AT sayılı Direktiflere göre; Demiryolu taşımacılık hizmetlerinin güvenilirlik, mali kapasite ve yeterlilik konularında belirlenmiş olan yükümlülüklerinin demiryolu işletmeleri ve altyapı yöneticileri tarafından yerine getirilmesinin sağlanmasına dair Demiryolu İşletmeciliği Lisans Yönetmeliği.

5- 96/48/AT, 2001/14/AT, 2001/16//AT, 2004/49/AT, 2004/50/AT ve 2007/32/AT sayılı Direktiflere göre; Bu yönetmelikte yer alan şartlar ile eklerdeki hususları sağlayan karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerinin ve alt sistemlerin piyasaya girmelerinin, hizmete alınmalarının ve işletilmelerinin sağlanmasına dair Karşılıklı İşletilebilirlik Yönetmeliği.

6- 91/440/AET, 2001/12/AT, 2001/14/AT, 2004/49/AT, 2004/51/AT ve 2007/58/AT sayılı Direktiflere göre; Ulusal demiryolu şebekesine dâhil demiryolu altyapısına serbest, adil ve ayrımcı olmayan erişimin sağlanmasına dair Demiryolu Altyapısına Erişim Yönetmeliği.

7- 96/49/AT, 96/35/AT ve 2000/18/AT sayılı Direktiflere göre; Tehlikeli maddelerin, can, mal, sağlık, işçi emniyeti ve çevre güvenliği dikkate alınarak demiryolu ile emniyetli bir şekilde taşınmasının sağlanması, yurt içinde ve COTIF üyesi ülkeler arasında demiryolu ile eşyaların taşınmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine dair Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Yönetmeliği.

8- 2007/59/AT sayılı Direktife göre; Demiryolu emniyetinin geliştirilmesine yönelik olarak makinistlere lisans ve bröve verilmesi ilişkin prosedürlerin belirlenmesi ve lisans ve bröve verilmesi ile ilgili olarak demiryolu sektöründeki yetkili makamların, makinistlerin, demiryolu işletmelerinin, altyapı yöneticisinin ve eğitim merkezlerinin görevlerinin tanımlanmasına dair Makinistlerin Brövelendirilmesi Yönetmeliği.

9- 1371/2007/AT sayılı Tüzük’e göre; demiryolu yolcu taşımacılığında yolcu haklarını korumak ve demiryolu taşımacılığının ulaştırma sektöründeki payını artırmak için demiryolu yolcu taşımacılığının kalite ve etkinliğin artırılmasına dair Yolcu Hakları Yönetmeliği.

10- 96/35/AT ve 2000/18/AT sayılı Direktiflere göre;Tehlikeli maddelerin taşınmasında olası riskleri belirlemek ve bu risklerin insanlara ve çevreye zarar vermemesi için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olacak güvenlik danışmanlarının eğitilmesi, atanması ve görevleri ile ilgili usul ve esasların belirlenmesine dair Tehlikeli Maddelerin Taşınması Hususunda Görevli Güvenlik Danışmanlarına İlişkin Tebliğ.

11- 92/106/AET sayılı Direktife göre; Müşteriye daha iyi hizmet vermek için kapıdan kapıya ekonomik taşıma sunulması, karayollarındaki sıkışıklığı, kazaları ve çevre kirliliğinin azaltılması ile enerji tasarrufunun sağlanması, karayolu, denizyolu ve demiryolu ile yapılan taşımacılıkta, taşıma yapan her türlü aracın operatör ve sürücülerinin, sorumluluk ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, eğitilmesine dair Kombine Mal Taşımacılığı Yönetmeliği.

 

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.