TCDDdeki fazla mesailer ile ilgili duyuruTCDDdeki fazla mesailer ile ilgili duyuru :Fazla mesai uygulamasının hangi durumlarda ve ne şekilde uygulanacağı ile ilgili olarak 2014/5 sayılı Başbakanlık Genelgesinin yayınlanmasından sonra, Genel Merkezimizce TCDD Genel Müdürlüğü’ne ilgili mevzuat ve genelge hükümleri hatırlatılarak, fazla çalışma yapmak istemeyen çalışanlarla ilgili olarak gerekli düzenlemelerin yapılmasını 09.05.2014 tarih ve 70 sayılı yazı ile talep edilmişti.

TCDD Genel Müdürlüğü gerek sendikamıza yazdığı cevabi yazıda gerekse teşkilata yayımlandığı Genel Müdürlük emrinde, ilgili mevzuatta ve Başbakanlık Genelgesinde belirtilen hususları yanlış ve eksik yorumlayarak fazla çalışma yapmak istemeyen personelin uyarılması ve gerekirse cezai işlemlerin uygulanmasını emirlemiştir.

Sevgili Demiryolcular;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 5. Maddesinde;”Devletin Temel Amaç ve Görevleri” Türk Mileti’nin bağımsızlığını ve bütünlüğü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, KİŞİNİN TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİNİ, SOSYAL HUKUK DEVLETİ VE ADALET İLKELERİ İLE BAĞDAŞMAYACAK SURETTE SINIRLAYAN, SİYASAL, EKONOMİK VE SOSYAL ENGELLERİ KALDIRMAYA, İNSANIN MADDİ VE MANEVİ VARLIĞININ gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak olarak belirtilmiştir.

  1. maddesinde ise “ HİÇ KİMSE ZORLA ÇALIŞTIRILAMAZ” hükmü yer almaktadır.

Başbakanlık Genelgesinde ise “Kamu görevlilerine; belli bir sürede bitirilmesi gereken, zorunlu ve istisnai haller bulunmadığı sürece, günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma yaptırılmayacaktır.” hükmü yer almaktadır.

  • Anayasanın ilgili maddesinde, kimsenin zorla çalıştırılmayacağı ve devletin görevleri arasında “İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlar” denilmektedir. Anayasanın hükmü açık, net ve herkesin anlayabileceği bir şekildedir.
  • Başbakanlık Genelgesinde belirtilen “belirli bir süre içerisinde…!” hükmüne göre TCDD’yi değerlendirdiğimizde, TCDD’nin hangi iş veya işleri belirli bir süre içerisinde bitirilmesi gereken iş yada işlerdir?

Tam 157 yıldır TCDD’de tren işletilmektedir ve 157 yıldan beri Gar ve İstasyonlarda bu trenlerin seferlere hazırlanması ile ilgili olarak TCDD çalışanları 24 saat esası üzerinden çalışmaktadır. Çalıştırılmaktadır.
157 yıl “ Belirli bir süre” olarak değerlendirilebilir mi? Bu süre daha kaç asırı kapsayacak? Trenler durunca mı bu “Belirli süre” belirginleşecek?

“Zorunlu” “İstisnai” ve TCDD Genel Müdürlüğü yazısında belirtilen “işin gereği” kavramları ne anlama gelmektedir?

İŞİN GEREĞİ: Bir şeyin olması için, olması gerekeni ifade eder.

TCDD’nin işi tren çalıştırmaktır.

Gereği ise; Trenleri sefere hazırlayacak ve sefere çıkaracak yeterli sayıda eleman ile her türlü teknik alt ve üst yapıya sahip olabilmektedir. Demiryolu taşımacılığı için gerekli ve yeterli eleman ile alt ve üst yapıyı sağlamak, TCDD yöneticilerinin görevidir. Çalışanların değil. “Yeterli eleman yok, trenler dursun mu?” gerekçeleri bir savunma değildir. Yetersizi yeterli kılmak, yönetenlerin görevidir.

Gereği 1,40 kuruşa, eşinden, çocuklarından, ailesinden, sosyal çevresinden, dinlenmekten, mutlu olmaktan demiryolcuyu alıkoymak değildir. Gereği; Yapılacak her bir saat fazla mesainin gerçek değerini ifade edecek bir mesai ücreti tespit etmek, demiryolcuların ailesinin, sosyal çevresinin olduğu gerçeğini unutmamak ve ona göre çalışma düzeni belirlemek, fazla mesai ücreti olarak işçilere %50 fazla çalışma ücreti verilirken, memura normal saat ücretinin %1400 altına bir mesai ücretini reva görmemektir.

İSTİSNAİ: Süreklilik arz etmeyen, bir özel hali, durumu izah eden.

Ankara’dan-İstanbul’a her gün yük ve yolcu treni çalıştırılması, istisnai değil, olağandır. Dolayısı ile bu trenlerde çalışanlar, istisnai bir görevi değil, olağan görevlerini ifa ederler. Yani TCDD çalışanlarının “İSTİSNA” diye nitelendirebilecek hiçbir çalışmaları mevcut değildir.

ZORUNLU: Mutlaka yapılması gereken, ertelenemeyen, ötelenemeyen.

Kaza, sel, deprem vb. istisnai olayların yaşattığı olumsuzlukları bertaraf etmek bir zorunluluktur. Bir tren kazası hem istisnai hem de zorunlu bir durumu ifade eder ve bu durumlarda çalışmak bir zorunluluk ve mecburiyettir.
“İşin gereği 24 saat seyrüsefer hizmeti veriliyor” demek ne istisnai, ne de zorunlu bir durumun varlığını izah etmez. İş 24 saat hizmeti esas alan bir iştir. Ama gereği ” en az adamla, maksimum fayda sağlamak” değildir.

Sevgili Demiryolcular;
Türk Ulaşım-Sen Genel Merkezi olarak, fazla mesai yapmamak, 1,40 kuruşa çalışmamak gibi, Anayasadan, yasalardan, mahkeme kararlarından ve Başbakanlık Genelgesinden kaynaklanan haklarımız vardır. Ben bu hakkı kullanmak istiyorum diyen her çalışanımızın yanında olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

İdari işlem uygulayan iş yeri amirleri için suç duyurusunda bulunacağımızın ve idari işlemin iptali için verilmesi gereken her türlü hukuki mücadelede çalışanların yanında olacağımızı açıkça ifade ediyoruz.

Örnek Mahkeme Kararı İçin Tıklayınız

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.