Taşeron Yasası Çıkıyor 2015 Karayolları Çalışanlarına Kadro MüjdesiTaşeron Yasası Çıkıyor 2015 Karayolları Çalışanlarına Kadro Müjdesi :Taşeron işçiler 5 yıldan bu yana kadro umudu ile yanıp tutuşuyorlar. Taşeron işçiler için hükümet ilk kez bu sene ciddi bir çalışma yapmaya hazırlanıyor. 7 Haziran’da yapılacak olan Genel seçimin ardından taşeron işçilere kadro verilcek. Karayolları Genel Müdürlüğü’nde çalışan taşeron işçiler kadroya geçirilecek.
Taşeron işçilere kadro verilecek mi? 5 yıldan bu yana kadro bekleyen taşeron işçilerin yüzü gülecek. Taşeron işçilerin bir bölümüne kadro verilmesi bekleniyor. Taşeron işçilere 7 Haziran seçiminin ardından kadro verilmesi bekleniyor. Karayolları’nda çalışan taşeron işçilere öncelik verilmesi bekleniyor. Taşeron yasası hakkında merak ettiğiniz detaylar haberimizin devamında sizlerle.
BAKAN ÇELİK TAŞERON SAYISINI AÇIKLADI!
Bakan Çelik, CHP Milletvekili Veli Ağbaba’nın soru önergesine verdiği cevapta 2014 yılı sonu itibariyle Türkiye’de 1 milyon 482 bin 690 taşeron işçi çalıştığını açıkladı.
Çelik’in verdiği yanıta göre taşeronlaşmada ilk sıraları İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana paylaşıyor.
Taşeron işçilere yönelik HAK-İŞ’ten de önemli veriler geldi.
5 bin 250 taşeron işçiyle yapılan ankete göre, taşeron işçilerin yarısı ayda bin liranın altında çalışıyor. 2 bin liranın üstünde ücret alanların oranı ise yüzde 1’i geçmiyor.
Taşeron uygulamasında belediyeler ve sağlık sektörü başı çekiyor.
.
Taşeron işçilere kadro yolu açılıyor! Uzun zamandır kadro bekleyen taşeron işçilere müjdeli haber geldi. Ak Parti hükumeti 7 Haziran seçiminin ardından Taşeron işçilerin bir bölümünü kadroya geçirmeyi düşünüyor. Sayıları 1 milyonu aşan Taşeron işçilerin 250 bin tanesine kadro verilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü’nde çalışan taşeron işçilere öncelik verilmesi gündemde.
Taşeron işçilere ne zaman kadro verilecek? Taşeron işçiler uzun zamandan beri kadro umudu ile yanıp tutuşuyorlar. Taşeron işçilerin yüzünü güldürecek gelişmeler yaşanmaya başladı. Taşeron işçilere 7 Haziran seçiminin ardından kadro verilmesi bekleniyor. Taşeron işçilerin hepsine olmasa da bir kısmına kadro verilecek. Özellikle Karayolları’nda çalışan taşeron işçiler kadroya alınma konusunda öncelikli olacak. Taşeron işçilerin maaşlarına önümüzdeki günlerde zam yapılması bekleniyor. Taşeron işçilerin maaşlarına yapıalacak olan zam Resmi Gazete’de yayınlandı.
KARAYOLLARI ÇALIŞANLARINA KADRO MÜJDESİ
Karayolları işçilerinin durumuyla ilgili önemli bir gelişmeyi paylaşan Başbakan Davutoğlu, “Karayolları’nda Ulaştırma Bakanlığımızla da yapılan çalışmalar neticesinde kamunun ihtiyaç hissettiği istihdam sağlanacak ve yasal bir süreç de tamamlanmış olduğu için Karayolları’ndaki Yol-İş bünyesinde çalışan işçilerimizle ilgili önemli bir mutabakata varıldı. İnşallah onlarla en kısa zamanda buluşup bu müjdeyi birlikte yaşayacağız. Bir mutabakata varılmış olduğunun bilinmesini rica ederim” dedi.
Başbakan Davutoğlu, TÜRK-İş yetkilileriyle görüşmesinde “daha çok kadın sendikacının üst düzeyde görevler yer alması yönündeki arzusunu dile getirdiğini” belirtti. Sendika hayatında kadınların üst düzey görevlerde yer almasının kendisini memnun edeceğini anlatan Davutoğlu, şunları kaydetti:
“Özellikle kadın çalışanlarla ilgili son açıkladığımız paket konusunda destek rica ettim. Çünkü kadın çalışanlarımıza sağlanacak imkanlar, onların annelik göreviyle çalışan emekçi olma görevleri arasında bir denge kurulmasıyla mümkün olabilir. Biz bu düzenlemeleri yaparken kesinlikle kazanılmış sendikal haklardan feragat edilmesi gibi bir şey düşünmüyoruz aksine kadınlarımızın çalışma şartlarını kolaylaştırmayı ve özellikle belli dönemlerde daha önce açıkladığımız şekilde kısmi ve yarı zamanlı çalışma talep edildiğinde, kadın çalışanlarımız tarafından annelik görevini yerine getirirken, bu dönemler kendi çalışma imkanlarının ve işçinin işini kaybetmemesini temin edecek düzenlemelerdir bunlar. Alternatif bir istihdam düzenlemesi değil aksine yarı zamanlı zaten tümüyle ücreti ödeniyor, kadınlarımızın hamilelik, annelik izni sonrasında ilk çocuk için 2, ikinci çocuk için 4, üçüncü çocuk için 6 aylık yarı zamanlı, tam ödemeli dönemden sonra istemesi halinde çocukların eğitim yaşına göre, engelliyse çocuk ona göre daha fazla imkan tanıyoruz. İşini kaybetmeden çocuğuyla ilgilenebileceği bir dönemin tanımlanması kesinlikle alternatif bir istihdam oluşturma çabası değil tamamıyla münhasıran bu konuyla ilgili bir düzenlemedir. Bu konularda bütün çabamız kadın emekçilerimizin aile sorumluluklarıyla profesyonel iş sorumlulukları arasındaki gerilimi azaltma çabasıdır.”
İŞTE TAŞERONLA İLGİLİ DÜZENLEME MADDELERİ
“sendikaların beklediği yönetmenlik nihayet cıktı işçilerin maaş farkları nasıl ödeneceği ilgili bakanlık yönetmenlik yayınladı işte yönetmenlik ”
22 Ocak 2015 PERŞEMBE
Resmî Gazete Sayı : 29244
YÖNETMELİK
Maliye Bakanlığından:
PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ
ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen işlere ait sözleşmelere ilişkin olarak 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan toplu iş sözleşmeleri sonucunda, alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin işçiliğe bağlı giderlerinde oluşan artışın fiyat farkı olarak ödenmesini düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4735 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşçiliğe bağlı gider: İşçiye verilen ücret ve sosyal haklar ile sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca işveren tarafından karşılanması gereken primler toplamını,
b) İşyeri: 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen işlere ait sözleşme kapsamında işin yürütüldüğü yerleri,
c) Kamu işveren sendikası: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu kamu işveren sendikalarından birini,
ç) Kamu kurum ve kuruluşu: 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen işlere ait sözleşmeleri imzalayan idareleri,
d) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet: 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen işleri,
e) Sosyal hak: Asıl ücretin dışında kalan ve işçilik ile bağlantılı olarak ödenmesi gereken her türlü ayni veya nakdi hakları,
f) Toplu iş sözleşmesi: 4735 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri çerçevesinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu kamu işveren sendikası ile yetkili işçi sendikası arasında yürütülen ve sonuçlandırılan toplu iş sözleşmesini,
g) Yetkili işçi sendikası: 6356 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetki belgesi verilen işçi sendikasını,
ifade eder.
Toplu iş sözleşmesinin kapsamı ve yürütülmesi
MADDE 4 – (1) 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen işlerde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan asıl işveren-alt işveren ilişkisi çerçevesinde alt işveren tarafından münhasıran 4734 sayılı Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde çalıştırılan işçileri kapsayacak olan toplu iş sözleşmeleri; alt işverenin yetkilendirmesi kaydıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu kamu işveren sendikalarından birisi tarafından 6356 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülür ve sonuçlandırılır. Kamu işveren sendikalarınca yürütülen toplu iş sözleşmeleri için bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda bu uyuşmazlığın 6356 sayılı Kanun hükümlerine göre sonuçlandırılması halinde de fiyat farkı ödenir.
(2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak yetki tespit işlemlerinde, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale alan alt işverenlere ait her bir ihale sözleşmesi ayrı bir işyeri olarak değerlendirilir. Aynı alt işveren tarafından aynı işkolunda yapılan her bir ihale sözleşmesi için işyeri düzeyinde yetki tespiti verilir.
(3) Alt işveren, 4735 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince merkezi yönetim kapsamındaki kamu kuruluşlarının üyesi bulunduğu kamu işveren sendikalarından birisini yetkilendirebilir. Bu yetkilendirmenin 6356 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre verilen yetki belgesinin alt işverene tebliği tarihinden itibaren altı iş günü içerisinde yapılması zorunludur. Bu süre içinde yetkilendirme yapılmadığı takdirde toplu iş sözleşmesi kamu işveren sendikasınca yürütülmez ve sonuçlandırılmaz. Kamu işveren sendikasının yetkilendirildiğine dair belgenin bir sureti aynı süre içerisinde alt işveren tarafından yetkili işçi sendikasına gönderilir.
(4) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu kamu işveren sendikası tarafından yürütülmeyen ve 6356 sayılı Kanun hükümlerine göre sonuçlandırılmayan toplu iş sözleşmeleri için fiyat farkı ödenemez, 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası esas alınarak asıl işveren sıfatından dolayı ücret farkına hükmedilemez ve asıl işveren sıfatıyla sorumluluk yüklenemez.
(5) Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yetkili işçi sendikası ile alt işveren adına yetkilendirilen kamu işveren sendikası arasında yürütülür.
(6) Yetkilendirilen kamu işveren sendikası; toplu iş sözleşmesi görüşmeleri gereği her türlü yazışmayı yapmaya, cevaplandırmaya, tutanakları düzenlemeye ve toplu iş sözleşmesini imzalamaya yetkilidir.
(7) Toplu iş sözleşmesi, her bir ihale sözleşmesi dikkate alınarak işyeri düzeyinde imzalanır. Toplu iş sözleşmesinin süresi ihale sözleşmesinin süresini geçemez.
(8) Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından itibaren altı iş günü içinde toplu iş sözleşmesinin yeteri kadar onaylı sureti kamu işveren sendikası tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile alt işverene gönderilir.
(9) Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından sonra yürürlük süresi içinde alt işveren ile yetkili işçi sendikası arasında ücret ve sosyal haklarda artış öngören herhangi bir anlaşma yapılması halinde, bu artışlardan kaynaklanan fiyat farkı kamu kurum ve kuruluşlarınca ödenmez.
(10) Asıl işveren durumundaki kamu kurum ve kuruluşunun başka bir kamu kurum ve kuruluşuna devredilmesi, başka bir kamu kurum ve kuruluşuyla birleşmesi veya 4735 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmenin devredilmesi hallerinde yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesi kesintiye uğramaksızın aynen devam eder.
taseron-yasasi-cikiyor-2015-karayollari-calisanlarina-kadro-mujdesi

Reklamlar